CvB over Bètafaculteit: De maat is nu vol

Body: 

“Er kan geen sprake van zijn dat andere faculteiten de bèta’s nog weer een keer financieel te hulp schieten. De universiteit is jarenlang solidair met ze geweest, er is ruim vijftig miljoen euro naar ze overgeheveld, maar daar komt een keer een einde aan. De maat is nu vol.”

“Er kan geen sprake van zijn dat andere faculteiten de bèta’s nog weer een keer financieel te hulp schieten. De universiteit is jarenlang solidair met ze geweest, er is ruim vijftig miljoen euro naar ze overgeheveld, maar daar komt een keer een einde aan. De maat is nu vol.”

De woorden van Yvonne van Rooy lieten donderdagmiddag in de financiële commissie van de Universiteitsraad niets aan duidelijkheid te wensen over. De collegevoorzitter was, samen met collegelid Hans Amman, door de raad uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven over de financiële problemen van de Utrechtse bèta’s. Die zijn zo groot dat het college inmiddels drastische maatregelen heeft genomen om het tij te keren.

De twee collegeleden lieten er geen misverstand over bestaan dat de situatie in de Bètafaculteit hen grote zorgen baart. Dat er over 2009 sprake is van een tekort van ruim vijf miljoen euro is op zichzelf al ernstig, maar helemaal ongelukkig noemden zij het feit dat dat probleem pas onlangs aan het licht is gekomen. Zij wonden er geen doekjes om dat de faculteit op dit moment niet in staat is om een betrouwbaar overzicht van de financiën te produceren. Van Rooy: “De faculteit is niet in ‘control’.”

Om dat probleem te verhelpen krijgen de bèta’s tijdelijk deskundige ondersteuning. Niet alleen de facultaire begroting maar ook de begrotingen van de zes departementen worden op dit moment door externe specialisten tegen het licht gehouden. Daarnaast heeft het college twee deskundigen gevraagd om haar van advies te dienen over de positionering en de missie van de faculteit. Een ervaren bestuurder uit een andere universiteit en een in Utrecht afgestudeerde topman uit het bedrijfsleven gaan nadenken over de strategische keuzes die de bèta’s zouden kunnen en wellicht moeten maken om weer financieel gezond te worden. Namen wilde het college nog niet noemen.

Aan de ene kant moet het advies van de twee zwaargewichten leiden tot hogere inkomsten, want op dat gebied laat de faculteit nog de nodige steken vallen. Amman: "Alleen al door het relatief lage studierendement loopt men jaarlijks ruim twee miljoen euro mis. Als je ziet wat er elders in Nederland gebeurt, laten de Utrechtse bèta’s kansen liggen.” Maar met een structureel tekort van tussen de vijf en zes miljoen en vooruitzichten op verdere kortingen vanuit Den Haag zijn ook scherpe keuzes en dus nieuwe bezuinigingen vrijwel niet te vermijden, aldus het college.

Dat decaan Bliek zijn personeel half maart in een geruststellende mail een heel andere boodschap had gestuurd, noemde Van Rooy begrijpelijk. “Een decaan heeft de taak om niet onnodig onrust te creëren.” Ook verder deden de twee collegeleden trouwens erg hun best om duidelijk te maken dat het CvB en het faculteitsbestuur van Bèta geheel op één lijn zitten. Zowel volgens Bliek als volgens Van Rooy is in het geval van de bèta’s geen sprake van 'curatele', de term die het Ublad eerder gebruikte. Van Rooy: “Er is sprake van verhoogde dijkbewaking.” Maar zij gaf toe: “Die is bij Bèta nu wel vrij hoog.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail