De hele universiteit veganistisch

Een écht duurzame universiteit serveert geen vlees, vis en andere dierlijke producten. Docent milieufilosofie Floris van den Berg pleit daarom voor een veganistisch aanbod in de kantines.

Geachte Yvonne van Rooy,

Het was begin juli een inspirerend en groots symposium, het Minding Animals-symposium in Utrecht alwaar u een welkomsvoordracht hield. Op het congres waren honderden experts aanwezig die zich op verschillende manieren met de mens-dierrelatie bezighouden.

Na drie intensieve dagen (van 9.00 tot 22.00 uur) is er, wellicht tegen verwachting in, consensus bereikt over één cruciaal punt: de intensieve veehouderij heeft wereldwijd catastrofale gevolgen voor het milieu en daarmee ook voor toekomstige generaties. Het gaat onder andere om de volgende negatieve invloeden: ontbossing (ten behoeve van monoculturen voor veevoer), uitstoot van broeikasgassen (methaan) die significant bijdragen aan de totale hoeveelheid broeikasgassen, het gevaar voor zoönosen en epidemieën dat toeneemt doordat de hoeveelheid antibiotica in de intensieve dierhouderij hoog is (waardoor de kans op resistentie toeneemt), zoetwaterschaarste (de enorme hoeveelheden zoetwater die nodig zijn voor vleesproductie), mestoverschot (en bodemeuthroficering), voedselschaarste en honger (doordat er concurrentie is tussen voedsel voor mensen en voer voor dieren), overbevissing, afname van de biodiversiteit, et cetera.

Door de toegenomen welvaart en de technologisering van de veeteelt neemt de omvang van de wereldwijde veestapel snel toe. Zelfs in Nederland blijft de vleesconsumptie toenemen. Een ander aspect aan de intensieve veehouderij is het dierenleed dat daar inherent mee gepaard gaat.

De Universiteit Utrecht wil een voortrekkersrol vervullen als het gaat om duurzaamheid, zoals o.a. vermeld in het strategisch plan: “Utrecht University applies sustainability as a criterion in its operational  decisions”. De universiteit voert dat ook uit, zoals blijkt uit het internationale congres Minding Animals, met als sprekers onder andere Peter Singer en Nobelprijswinnaar John Coetzee, dat aan de Universiteit Utrecht plaatsvond en waar het bestuur van de UU aanwezig was. Ook het Copernicus Institute of Sustainable Development en het USI zijn prachtige voorbeelden van het belang dat aan duurzaamheidsproblematiek wordt gehecht.

De Universiteit Utrecht zou op een concreet punt meer aan duurzaamheid kunnen doen en daarmee gelijk een wereldwijde voortrekkersrol op zich nemen, namelijk door universiteitsbreed over te stappen op een veganistisch dieet. Om een fundamentele omschakeling richting duurzaamheid te bereiken is veganisme te verkiezen boven vegetarisme, omdat bij vegetarisme de intensieve veehouderij grotendeels intact moet blijven ten behoeve van de zuivelproductie.

Op het Minding Animals-congres was de catering grotendeels veganistisch, en zeer smakelijk! Dat laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om smakelijk eten te bereiden zonder dierlijke producten en dat cateraars hiertoe in staat zijn. De UU zou alle catering en alle diners vanuit de UU veganistisch (en biologisch en fairtrade) kunnen maken. Daarmee laat de universiteit zien dat het duurzaamheidsproblemen serieus neemt en dat het niet slechts woorden zijn.

Het zou ook vreemd zijn als een instituut dat zegt een bijdrage te willen leveren aan duurzaamheidsvraagstukken zelf niet een zeer belangrijke stap in de goede richting zou zetten. Een dergelijke omslag zal stuiten op enige weerstand - zoals het antirookbeleid enkele jaren terug op weerstand stuitte - maar de argumenten om het beleid te rechtvaardigen zijn ruimschoot voorhanden. Wellicht zou een gerenommeerd spreker als bijvoorbeeld de filosoof Peter Singer (Princeton University) voor de universitaire gemeenschap hierover nog een inspirerend en motiverende lezing kunnen geven.

Een bijkomend voordeel van deze omslag naar een veganistische universiteit, is dat een veganistisch dieet bewezen gezonder is dan het gemiddelde westerse dieet met een grote component aan dierlijke producten. Door een dergelijk omslag zou de Universiteit Utrecht wereldwijd aan aanzien winnen op het gebied van duurzaamheid (en dierenwelzijn) en zich op de kaart zetten als duurzaamheidsinstituut.

In concreto houdt mijn voorstel in om per 1 januari 2013 universiteitsbreed over te stappen op een veganistisch voedingsaanbod in alle kantines & restaurants en universitaire maaltijden en diners. Deze omslag kan vooraf gegaan worden door een informatiecampagne over de redenen voor dit beleid als ook door informatie over veganistische voeding.

Vanzelfsprekend ben ik bereid om een actieve bijdrage te leveren aan deze duurzaamheidstransitie.

Advertentie