De nestvervuiling van dit kabinet

Het huidige gedoogkabinet maakt zich schuldig aan droef afbraakbeleid, vindt hoogleraar Martin van den Berg. Het is te hopen dat de Eerste Kamer na de verkiezingen van woensdag tegenwicht gaan bieden. Anders hebben we de jeugd van de toekomst veel uit te leggen.

Dat dit kabinet weinig goeds voorheeft met het onderwijs voor de toekomstige generaties is inmiddels voldoende bekend. Onstuitbaar heeft deze afbraak zich ook voorgezet op gebied van toekomstige natuur-en milieukwaliteit. Bij een rondgang langs optredens van de verantwoordelijke ministers en staatsecretarissen, moet je wel van goede huize om geen voorjaarsdepressie te krijgen.

Te beginnen bij minister Melanie Schultz van Hagen, die met veel aplomb verkondigt dat zij zo trots is dat er de komende jaren zoveel asfalt bij komt. Ook probeert zij daarbij zo snel mogelijk de 130 km snelheid te introduceren op zo veel mogelijk wegen. De extra milieubelasting van enkele honderdduizenden auto’s, zal haar klaarblijkelijk een zorg zijn (hoe schrijnend is zo’n zegswijze in dit geval!). Hoewel officieel minister van infrastructuur EN MILIEU heeft zij dit klaarblijkelijk verdrongen of per kabinetsdecreet vergeten.

Ja-knikkers

Of neem nu het ministerie van economie, landbouw en innovatie. Ok, traditioneel niet echt een departement waaruit veel innovaties op het gebied van milieu- en natuurbescherming te verwachten zijn. Maar toch …  Minister Maxime Verhagen is dan niet veel zichtbaar met verfrissende innovaties, het leek er op dat hij echt iets voor onze toekomstige energiezorgen had gevonden. Drenthe zou weer meer olie gaan oppompen! Hij presenteerde het alsof wij het nieuwe Koeweit aan de Rijn en Maas zouden worden. In werkelijkheid ging het slecht om enkele maanden meer olievoorraad. Met Melanies 130 km maatregel is dat vast nog korter. Stelt dus voor onze toekomst weinig voor.

Was het in productie brengen van dit oude ‘olieveld’ alleen maar bedoeld om het aantal ja-knikkers rond hem op te voeren? Even dacht ik dat hij werkelijk oog had voor de toekomst van jongere generaties. Toen hij echter niet lang daarna weer in publiciteit verscheen om de economische voordelen van het carnaval uit te leggen, wist ik het zeker: een elfjarig academische studie is geen garantie om breed maatschappelijk inzicht voor de toekomst te verwerven.

Afname in biodiversiteit

Met zijn staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw en Natuurbeheer (slik!) lijkt het al even droevig gesteld als het gaat om behoud van natuur- en milieukwaliteit. Ok, hoeveel begrip kan je verwachten van iemand, die als grootste betrokkenheid bij de natuur het fokken van Welsh pony’s op zijn cv vermeldt? Eigenlijk een agrariër in hart en nieren, die het in de kamer ook niet zo nauw neemt met de feiten als economie boven milieu en volksgezondheid moet gaan. Bij het debat over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor bewoners in de bollenstreken kon ik hem niet betrappen op veel feitelijke juistheden.

De verkleining van de natuurgebieden weet hij op geraffineerde wijze zo te draaien, dat dit alles een fantastische uitdaging wordt om met de landbouwers tot stand te brengen. Heeft niemand hem in het verleden goed uitgelegd, dat landbouw en veeteelt de afgelopen decennia onze grootste nationale milieuvervuilers  en natuurvernietigers zijn geweest? Verzuring, eutrofiering en afname in biodiversiteit werden immers voor een groot deel door deze bedrijfstak veroorzaakt.

Linkse hobby’s

Hoe gaat onze minister president en maatschappijleraar, Mark Rutte, nou om met zo’n uitdrukkelijke en brede afbraak van de leefomgeving van onze toekomstige generaties? Geen idee. In het begin dacht ik een zekere vorm van idealisme en toekomstvisie voor de jeugd te bespeuren. Zijn vrijwillig leraarschap leek daar toch voor garant te staan. Helaas, het heeft niet mogen baten. Ik vraag mij af hoe nu zijn lessen maatschappijleer gaan. Ongeveer van: “Ok, jongens en meisjes, vandaag gaan wij kijken naar jullie toekomstperspectief qua leefomgeving en ontplooiingsmogelijkheden. Met elkaar kun je zorgen voor behoud van natuur- en milieukwaliteit. In principe. Maar als je dit land echt regeert, …”

Waar staat overigens onze informele premier met zijn visie als het gaat om de toekomst van onze jongeren? Tot zover weinig over gehoord. Ik vermoed dat Geert het allemaal maar linkse hobby’s vindt. Wanneer kan je hierover uitspraken van hem of zijn partijgenoten verwachten? Waarschijnlijk als de hoofddoekjes op het wandelpad langs de vluchtstrook van de verbrede A27 op zondag te uitdrukkelijk aanwezig zijn. Of als het aantal hondenuitlaatplekken te drastisch afneemt in de ‘natuur’ en het toegangsgeld te hoog wordt vastgesteld door een uit armoe gedreven Staatsbosbeheer.

Het huidige kabinet legt overduidelijk de mening van velen naast zich neer op het gebied van milieu, natuur en onderwijs. Ernstige waarschuwingen van het gezaghebbende Planbureau voor de Leef omgeving over de onherstelbare milieuschade helpen ook niet meer. In de biologie is het een wetmatigheid dat iedere soort een zo’n optimaal mogelijke leefomgeving kiest voor zijn nageslacht. Het kabinet kiest echter voor het geld en kortstondige economische belangen, waarbij nestvervuiling allang niet meer geschuwd wordt.

De kleinkinderen van Maxime

Benieuwd hoe over 10 tot 20 jaar Mark Rutte aan zijn leerlingen lachend uitlegt, hoe zijn kabinet het beste met hen voor had. Of Maxime Verhagen aan zijn kleinkinderen uitlegt waarom je 25 euro moet neertellen om in het Limburgs heuvellandschap een zondagse wandeling te gaan maken. Al met al is het een droef afbraakbeleid geworden van dit kabinet op zowel het gebied van onderwijs als natuur en milieu. Als een van Nederlands meest succesvolle en deskundige VVD (oud) milieuministers, Pieter Winsemius een openbaar negatief stemadvies voor de VVD, CDA en PVV geeft, moet er toch echt iets grondig mis zijn met dit kabinet.

Van mij geen stemadvies. Ik hoop echter van harte dat er een nieuwe Eerste Kamer komt, die de toekomstige leefomgeving en ontwikkeling van toekomstige generaties kan garanderen.

 

 

Tags: milieu

Advertentie