De zomervakantie komt eraan – en dat is een ramp

Nog iets meer dan een maand en dan is blok vier van het academisch jaar alweer ten einde. Veel studenten zijn nu nog bezig met het voorbereiden en/of het maken van tentamens. Ook zijn er nog veel deadlines waar studenten naartoe werken en worden er online hoorcolleges, werkgroepen en andere bijeenkomsten georganiseerd. Het kan lastig zijn om in deze bijzondere tijd vol stress en onzekerheid te studeren. Toch kan studeren je ook een welkome afleiding bieden. Studeren geeft je een doel: je werkt ergens naartoe en kan zo voldoening zorgen.

Structuur
Sinds de coronacrisis is het grootste gedeelte van de structuur die studenten in hun dagelijks leven hebben weggevallen: hun onderwijs is gedigitaliseerd waardoor ze vaak niet meer op vaste tijdstippen bij hoorcolleges en werkgroepen worden verwacht, ze hebben hun bijbaan verloren en ook andere zaken zoals hobby’s zijn stil komen te liggen. En met de komst van de zomervakantie dreigt zelfs het kleine beetje structuur dat studenten nu nog hebben weg te vallen.

Kwetsbare groepen
Voor studenten die binnen de kwetsbare groepen vallen, is de situatie nog veel lastiger. Neem bijvoorbeeld studenten met ASS (autismespectrumstoornis): zij zijn vaak gebaat bij routines. De coronacrisis heeft die routines verstoord.

Ook zijn er studenten die het lastiger vinden het contact op te zoeken en dus het risico lopen in de zomervakantie sociaal geïsoleerd te raken. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid het hardst groeit onder jongeren.

En wat te denken van de internationale studenten, die vaak een klein sociaal netwerk hebben en momenteel niet terug naar huis kunnen?

Zomervakantie
Als het straks zomervakantie is, hebben studenten geen deadlines én geen tentamens meer. Het contact tussen studenten en docenten valt weg. Kortom studenten hebben in de zomer veel minder verplichtingen – misschien wel helemaal geen. Het lijkt of daar weinig aandacht voor is. Normaal gesproken zouden de meeste studenten wel een vakantie hebben geboekt of zouden ze ervoor kiezen in de vakantie te werken. Voor de meeste studenten is dat deze zomer niet mogelijk.

Wat ga je dan doen? Sommige studenten zullen hunkeren naar de zomervakantie, maar al snel zal het besef doordringen dat reizen en een festival pakken niet mogelijk is. Er is straks werkelijk niets meer te doen. Voor veel studenten is studeren momenteel één van de weinige manieren om hun leven structuur te geven en zingeving te bieden. Het is ook een manier om afleiding te zoeken van wat er nu allemaal aan de hand is in de wereld. Die afleiding dreigt in de zomer weg te vallen.

Voorkom het vallen in een diep gat
Hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet met z’n allen in een diep gat vallen? Laten we alvast nadenken over hoe we dat gaan aanpakken in de zomervakantie. Misschien kan er wel een speciale zomerschool worden georganiseerd, zodat studenten ook in de zomervakantie een cursus kunnen volgen. Of laten we het idee van Trude Maas ten uitvoer brengen: scholieren die een achterstand hebben opgelopen helpen in een Utrechtse zomerschool. Wellicht kunnen we als studenten nog met andere initiatieven komen.

Dus studenten: weest ervan bewust dat er straks een periode aankomt waarin je mogelijk in een diep gat kan vallen. Er zijn deze maanden veel creatieve en mooie initiatieven opgezet en die kunnen we vast ook bedenken voor de aankomende zomervakantie. Laten we solidair zijn met elkaar en vooral met de studenten die het wat moeilijker hebben en ervoor zorgen dat de zomervakantie een prettige en zinvolle periode wordt.

Advertentie