Een open podium voor de Universiteit Utrecht

Body: 

Hoofdredacteur Armand Heijnen en adviseur en begeleider Marlies Bonnike, directeur van Punta Est, over DUB. Hieronder hun mening, maar wat is die van jullie? Reageer!

Een nieuw, digitaal platform voor nieuws en discussie van de UU. Kunnen jullie in het kort vertellen waarom dat nodig is?

Hoofdredacteur Armand Heijnen en adviseur en begeleider Marlies Bonnike, directeur van Punta Est, over DUB. Hieronder hun mening, maar wat is die van jullie? Reageer!

Een nieuw, digitaal platform voor nieuws en discussie van de UU. Kunnen jullie in het kort vertellen waarom dat nodig is?

Armand: “De belangstelling voor het oude Ublad liep terug, terwijl tegelijkertijd duidelijk was dat er binnen de universiteit behoefte is aan een onafhankelijk, centraal medium. Gezien de ontwikkelingen in medialand is besloten dat een digitaal medium daarvoor het beste zou zijn.”

Marlies: “Waar we aan gewerkt hebben is een platform dat studenten en medewerkers verbindt met elkaar en met de universiteit. Dat niet alleen beantwoordt aan hun informatiebehoefte, maar ook aanzet tot interactie.”

Onafhankelijk?

Armand: “We hebben gekozen voor een open source-systeem op www. Dat betekent dat de hele wereld mee kan kijken naar wat er aan de UU gebeurt, en daar commentaar op kan leveren, er over in discussie kan gaan. Onafhankelijker en meer open kun je het niet krijgen. Daarin zit, vind ik, ook het innovatieve van ons project — meer nog dan in de digitale route waarvoor we gekozen hebben. Ik ken geen enkele andere instelling die zich zo open durft te stellen, en zichzelf daarmee ook zo kwetsbaar maakt. Met het toestaan en bekostigen van deze site toont de UU lef!’

Marlies, jij hebt dit hele proces begeleid, wat hield dat in?

Marlies: “Ik ben er als externe consultant-begeleider bijgehaald, vanwege mijn deskundigheid op zowel het terrein van communicatiebeleid als van ontwikkeling van media. Mijn bedrijf werkt vanuit een trechtermodel, waar de uiteindelijke gebruiker en ontvanger centraal staat. Je begint bij wat deze universiteit kenmerkt, zeg maar de kernwaarden. Dan daal je af naar wat die betekenen voor de manier waarop je elkaar van nieuws voorziet en met elkaar communiceert. Vervolgens kom je tot een concept, in dit geval dus een online medium, met externe mogelijkheden en links naar social networks. Een levendig en actueel platform, met een veel grotere betrokkenheid en invloed van alle geledingen binnen de universiteit en de geïnteresseerde buitenwereld.”

Armand: “Dat impliceert natuurlijk ook een andere rol voor de redactie. Redacteuren worden nu meer moderatoren van de discussies dan nieuwsjagers. De redactie moet wel de onderwerpen kennen die er binnen de UU, de studentenwereld of het hoger onderwijs toe doen, maar vervolgens moet ze vooral de universitaire gemeenschap zien te triggeren om over die onderwerpen elkaar kritisch te bevragen. Daarom gaan we ook werken met een studentenredactie, die heel dicht staat bij onze grootste doelgroep. En last but not least verwachten we veel input van bloggers. We hebben opiniemakers uitgenodigd om mee te praten; studenten, medewerkers, alumni en zeker ook mensen van buiten de universiteit.”

Marlies: “Het is dus een platform voor de universitaire gemeenschap om met elkaar en met de wereld daar omheen in gesprek te komen en te blijven over maatschappelijke en wetenschappelijke issues. Het doorbreekt daarmee ook de beslotenheid van het oude Universiteitsblad, en dat lijkt me een  grote winst.”

En nu?

Armand: “Nu moeten we zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen.” 

Facebook Twitter Whatsapp Mail