Geachte heer Zijlstra

Body: 

Cocky Augustijn schreef als bezorgde moeder van Vidius-secretaris Bas van den Houten  een brief aan staatssecretaris Zijlstra. Zij vindt het niet eerlijk dat studentbestuursleden  zich niet uitschrijven als student. Ze betalen collegegeld zonder onderwijs te volgen. Dat betekent dat ze snel aan hun limiet van de studiefinanciering zitten.

Cocky Augustijn schreef als bezorgde moeder van Vidius-secretaris Bas van den Houten  een brief aan staatssecretaris Zijlstra. Zij vindt het niet eerlijk dat studentbestuursleden  zich niet uitschrijven als student. Ze betalen collegegeld zonder onderwijs te volgen. Dat betekent dat ze snel aan hun limiet van de studiefinanciering zitten.

Woensdag 14 september vond de Kick-Off plaats van de gefuseerde studentenunie Vidius. Een feestelijke bijeenkomst waarin het nieuwe bestuur werd gepresenteerd in het Academiegebouw in Utrecht, in het bijzijn van een groot aantal genodigden: bestuurders, beleidsmedewerkers, gemeenteraadsleden, fractiemedewerkers, vertegenwoordigers van de universiteit en hogeschool, etc.

Feestelijk was het zeker en het bestuur was trots op de resultaten die ze nu al met al hun inzet hebben behaald. Onze zoon Bas van den Houten maakt deel uit van dit bestuur als secretaris en zal dit studiejaar veertig tot zestig uren per week investeren in het bestuurswerk voor deze studentenunie. Een keus die wij als ouders graag ondersteunen maar die nogal wat consequenties heeft ...

Een benoeming als bestuurslid van een studentenvakbond als Vidius vraagt nogal wat ervaring van de kandidaten. Die ervaring heeft Bas de afgelopen jaren opgedaan door zich beschikbaar te stellen voor een aantal bestuursfuncties:

* voorzitter van het bestuur van de studievereniging SV Por Supuesto (van de studie Spaanse Taal en Cultuur)

* voorzitter van het Samenwerkingsverband Moderne Talen

* assessor van het OOFU (Overkoepelend Orgaan Faculteitsverenigingen Utrecht)

Door zich voor deze functies beschikbaar te stellen heeft hij grote betrokkenheid getoond voor de maatschappelijke belangen van deze verenigingen en heeft hij zich zonder enige financiële vergoeding ingezet. Met name in het studiejaar 2010 - 2011 heeft dat vertraging in de voortgang van zijn studieprestaties tot gevolg gehad.

Het komend studiejaar 2011 - 2012 zal naar alle waarschijnlijkheid volledig aan bestuurswerk opgaan. Bas maakt werkdagen van 9.00 - 23.00 uur voor VIDIUS, gedurende vijf dagen per week en is ook in het weekend voortdurend in touw. Daartegenover staat slechts een onkostenvergoeding van ca. € 200 per maand, bedoeld voor telefoon- en andere onkosten.

Het blijkt niet mogelijk om zich een jaar uit te schrijven van de studie en daarmee de betaling van het collegegeld stop te zetten. Maandelijks wordt het bedrag aan collegegeld geïnd, terwijl het duidelijk is dat er dit jaar van studeren geen sprake zal zijn. Er staat geen maandelijkse vergoeding voor het werk tegenover, zodat de studiefinanciering en aanvullende lening nodig is om de huur te betalen en in het dagelijkse onderhoud te voorzien.

Concreet betekent dit dat eind van dit studiejaar de periode van studiefinanciering volledig geconsumeerd is, terwijl er nog zeker twee jaren nodig zullen zijn om de studie af te ronden. Jaren waarin hij niet alleen geen inkomsten van de DUO meer ontvangt, maar ook nog eens gestraft wordt met een langstudeerboete van € 3.000 per jaar.  

Op geen enkele manier wordt rekening gehouden met de reden van de opgelopen vertraging. Inzet voor het maatschappelijk belang wordt op deze manier niet gefaciliteerd, niet beloond, nee erger: bestraft met een boete en het hoog oplopen van de studieschuld.

Een onrechtvaardigheid die naar mijn mening moet worden rechtgezet. Een boete voor studenten die hebben lopen lanterfanten, die kostbare studiefinanciering aanwenden om wereldreizen te maken, ik kan me voorstellen dat in deze tijden van bezuiniging het kabinet daar paal en perk aan wil stellen.

Maar alle studenten over een kam scheren en zonder enige aandacht voor oorzaak en achtergrond boetes opleggen: het lijkt me een hoge straf voor een groep studenten die verder kijkt dan de eigen belangen, die wil investeren in het maatschappelijk belang van medestudenten en onderwijsinstellingen. Het bestuur van Vidiusd zal een serieuze gesprekspartner zijn voor wethouders en ambtenaren van de gemeente Utrecht en voor besturen van onderwijsinstellingen voor universiteit en hogeschool. Mede dankzij de inbreng van dit bestuur zullen zij de komende jaren hun beleid vormgeven en toetsen.

Het lijkt me dat deze categorie studenten op zijn minst gevrijwaard moet worden van boetes voor lang studeren. Daarnaast Iijkt het me alleszins rechtvaardig dat voor een dergelijke fulltime functie in het algemeen maatschappelijk belang een vergoeding wordt gegeven die de student in staat stelt een 'tussenjaar' in te lassen en zonder studiefinanciering in zijn onderhoud te voorzien.

Woensdag 14 september hebben alle aanwezigen een toost uitgebracht op dit nieuwe bestuur en hen veel succes gewenst met hun taak voor het komend jaar. Ik mag toch hopen dat er onder de aanwezigen aandacht is voor de inzet van dit bestuur en alle andere besturen in Nederland die voor eenzelfde situatie zijn geplaatst. Ik spreek daarmee de hoop uit dat u deze onrechtvaardigheid in het voorgenomen beleid wilt rechtzetten.

Facebook Twitter Whatsapp Mail