Gebruik Facebook en Twitter in het onderwijs

Doe meer met digitalisering en sociale media. Dat was tijdens de Onderwijsparade het advies van student Thomas van Bergen aan docenten van de UU. Tijdens zijn studie aan de University of Victoria zag Thomas afgelopen najaar hoe het beter kan. Hier een verkorte weergave van de presentatie van vorige week donderdag.

Ik wil jullie graag iets vertellen over mijn ervaringen met het competitieve onderwijs in Victoria. Vooral wil ik het graag hebben over de inzet van de populaire social networks (Facebook, Twitter en LinkedIn) in het universitaire onderwijs in Canada.

De cursussen daar  maken veel gebruik van de digitale mogelijkheden. Op deze manier wordt een gevoel van kleinschaligheid gecreëerd terwijl de collegezalen er nog veel voller zitten dan hier in Utrecht. En er wordt een sterkere interactie met de student gecreëerd. Deze interactiviteit draagt bij aan een hoge kwaliteit van het onderwijs. Als de Universiteit Utrecht niet te ver achter wil gaan lopen bij buitenlandse instellingen dan is het noodzakelijk dat de instelling een vergelijkbare slag gaat maken.

Een aantal voorbeelden van de inzet van digitale middelen in Canada:

Home take-midterm: De meest gebruikelijke toetsvorm aan de University of Victoria is een tentamen dat mee naar huis genomen kan worden en waar in de eigen tijd (vaak binnen één week) aan kan worden gewerkt. Dit doe je dan in de digitale leeromgeving Moodle, een meer geavanceerde Blackboard waarin je niet zomaar kan knippen en plakken.

Op/Ed's: Het is de bedoeling dat er een opiniestuk geschreven wordt van maximaal 800 woorden dat door iedereen gelezen kan worden, dus ook door leken.Vooral de formuleringen in het opiniestuk zijn van groot belang. Door deze oefening werd ik me bewust van de wetenschappelijke schrijftaal waarin studenten geacht worden te formuleren. Het is zaak je boodschap over te brengen naar het grote publiek, dus buiten de wetenschappelijke arena. Ik heb mijn stuk mogen publiceren in een plaatselijke krant.

Digitale forums: 25 tot 50 procent van het eindcijfer bij vrijwel alle cursussen bestaat uit de actieve participatie op de digitale lesforums. Op deze forums wordt de lesstof voor- en achteraf besproken. Vragen worden gesteld én beantwoord. Een wekelijkse bijdrage was verplicht. Ik vond het opmerkelijk dat vooral de wat stillere deelnemers binnen een cursus vaak zeer actief waren op deze forums.

Het meest opvallend was echter dat de professoren zeer actief waren op Facebook en Twitter. Veel cursussen hebben een eigen Facebook-pagina en daar worden dan ook vaak artikelen of aan de cursus gerelateerde mededelingen op geplaatst. Als medestudent kun je dan ook een waardering geven door een gepost artikel of mededeling een ‘Vind ik leuk’- of een ‘Vind ik niet leuk’- oordeel te geven. De coördinater van een cursus houdt dit bij en zijn oordeel maakt ook deel uit van je participatiecijfer aan een cursus.

Canadese studenten besteden veel tijd op Facebook en dit is volgens mij ook in Nederland steeds meer het geval. Deze aanpak past daarom volledig binnen de belevingswereld van een student. Persoonlijk heb ik het een beetje ervaren als een invasie op de privésfeer maar effectief is het zeker.

De Canadese universiteit maakt veel gebruik van Twitter om nieuws te verspreiden en studenten op de hoogte te houden van belangrijke zaken. De professoren zijn zelf ook actief op Twitter. Vrijwel alle studenten melden zich aan voor hun tweets. Ik vond het zelf heel leuk om zo meer inzicht te krijgen in het academische leven en op de hoogte te zijn van de onderzoekswerkzaamheden van je docenten. Dit gaf mij een gevoel van gemeenschap, iets waar de Universiteit Utrecht ook naar streeft.

Aangezien er in Nederland met de inzet van social networks waarschijnlijk een hoop bureaucratie gemoeid gaat, zal het nog wel even duren voordat ook de Universiteit Utrecht deze stap zet. Maar in het licht van de aangekondigde bezuinigingen, kan er wellicht sneller gestart worden. Want het gebruik van social networks is vooral ook heel goedkoop en dat hoort de universiteit van vandaag heel graag.

Advertentie