'Geef meer steun aan de studentenorganisaties in moeilijke tijden'

Geacht College,

’’Het is aan ons, het is aan ons allemaal.’’ Aldus premier Mark Rutte afgelopen dinsdag. De ergste piek leek achter de rug. Restricties werden voorzichtig versoepeld en Utrecht als bruisende studentenstad kwam weer langzaam op gang. Maar de cijfers liegen er niet om; het aantal besmettingen neemt al weken achter elkaar fors toe. De voornaamste besmettingen vinden plaats op feestjes, thuis, op het werk, en in groepen van familie, vrienden en bekenden. Het studentenleven bruist van de sociale contacten en activiteiten, waardoor er ook bij deze groep een toename van Covid-19 besmettingen is geconstateerd. Inmiddels spreken we van een tweede (gedeeltelijke) lockdown.

Studentenorganisaties zijn zich bewust van de gevaren van het coronavirus en hun maatschappelijke rol in deze crisis. Studentenorganisaties hebben passende maatregelen getroffen: overal hangen veiligheidsvoorschriften, bij binnenkomst worden aanwezigen geregistreerd en er wordt streng gehandhaafd op de veiligheidsregels. Daarnaast hebben bestuurders van 7 koepelorganisaties en 3 hoger onderwijsinstellingen (FUG, Sportraad Utrecht, Bocs, SIC, Kosmu, Vidius, OSHU, TIO, HU, UU) in samenwerking met de gemeente Utrecht een actieplan en bewustwordingscampagne ’Studenten samen tegen COVID-19’ aan burgemeester Den Oudsten gepresenteerd.

Studentenorganisaties dragen hun verantwoordelijkheid om het coronavirus in te dammen. Studentenorganisaties doen hun uiterste best om het studentenleven in stand te houden en tegelijkertijd de RIVM-regels in acht te nemen. Door conform de veiligheidsregels sociaal contact op de verenigingen aan te bieden, willen de organisaties ongecontroleerd contact binnen huishoudelijke kring, waar de meeste besmettingen plaatsvinden, terugdringen en maatschappelijke bijdragen leveren aan de strijd tegen het coronavirus. Wij vinden dat juist in deze tijd studentenorganisaties een sleutelrol kunnen spelen in het terugdringen van het aantal besmettingen en het vergroten van bewustwording onder studenten. Wij geloven dat een openlijke verklaring van waardering en erkenning van uw kant een positieve bijdrage zal leveren. Dit zal niet alleen het moreel van de studentenorganisaties ten goede komen, maar ook andere studentengezelschappen en verenigingen stimuleren hetzelfde te doen.

De RIVM-maatregelen moeten niet ondermijnd worden. Maar het is ook van cruciaal belang om stil te staan bij de moraal van de studenten van de Universiteit Utrecht. Dit is gedaald door het voortdurend annuleren van evenementen, plechtigheden en (kennismaking)activiteiten. Een openlijke steunbetuiging van erkenning voor de huidige inspanningen die worden ondernomen zouden naar ons inzien positief effect hebben en het gevoel van wederzijdse communicatie en begrip tussen de Universiteit Utrecht en haar studenten sterk verbeteren.

Goed contact tussen hoger onderwijsinstellingen en de studentenorganisaties is van essentieel belang, want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Lees hier de reactie van het College van Bestuur
 

Advertentie