Geef stress-student een normaal bestaan

De vier auteurs samen op de foto.

Studeren, hockeyen, borrelen, een baantje en aan je cv werken – niet vreemd dat studenten een burn-out krijgen, schrijven vier eerstejaars studenten Sociologie. „Verlaag de prestatiedruk.”

Tentamens leren, voorbereidingen voor colleges, werken, hockeyen, borrels op de sociëteit en ga zo maar door. De gemiddelde dag uit het leven van een student. Het is niet raar om bij een dergelijk dagelijks leven stress te ervaren. Iedereen verwacht iets van je, school moet goed gaan, je collega’s hebben je nodig, je hockeyteam wil niet in de steek gelaten worden en studiegenoten verwachten je aanwezigheid. Deze sociale druk kan negatieve gevolgen hebben voor het welzijn van studenten en kan uiteindelijk zelfs leiden tot een burn-out.

De verwachtingen, verplichtingen en andere activiteiten waarmee studenten tegenwoordig worden geconfronteerd, worden veel te vaak onderschat. Wij zijn van mening dat er meer aandacht aan het hectische leven van een student moet worden geschonken. Er moet een oplossing komen om de prestatiedruk bij studenten te verlagen, zodat zij een normaal leven kunnen leiden en niet bezwijken onder de sociale druk, studiedruk en prestatiedruk die op hun schouders ligt.

Uit onderzoek van EenVandaag samen met jongerenkrant 7Days blijkt dat zes op de tien ondervraagde jongeren (949 scholieren en 1.279 studenten) wekelijks één of meerdere keren stress heeft over schoolzaken. Daarnaast geeft 30 procent van de deelnemers aan wekelijks sociale stress te ervaren en een kwart ervaart gezinsstress. Slechts één op de tien deelnemers geeft ook aan stress te ervaren van social media. Daarbij komt nog prestatiedruk die 78 procent van de jongeren ervaart als hoog. Deze druk wordt onder andere gecreëerd door ouders, school en omgeving. De helft van de ondervraagde scholieren heeft ook het gevoel dat ze naast hun opleiding al aan hun CV moeten werken.

Stress onder jongeren is iets wat serieus genomen moet worden. Te veel stress kan namelijk leiden tot slapeloosheid, buikpijn en hoofdpijn. 46 procent van de ondervraagde scholieren is wel eens thuis gebleven van school omdat ze zich oververmoeid of opgebrand voelen. Te lang en te veel stress kan leiden tot een burn-out. Een burn-out kan enkele maanden duren, wat natuurlijk als gevolg heeft dat de student achter gaat lopen op schoolwerk, iets wat meer stress als gevolg heeft.

Een tegenstander zou kunnen zeggen dat studenten zoveel stress en druk op zichzelf leggen. Zij kiezen er zelf voor om bij een studentenvereniging te gaan, te blijven sporten, een bijbaantje te hebben en ook nog tijd over te willen hebben voor sociale activiteiten. Een weerlegging daarvan is dat deze druk die jongeren op zich zelf leggen een verwachting is van de samenleving. Er wordt verwacht van studenten dat ze een bijbaantje hebben om de huur te betalen, dat ze gezond blijven door te sporten en dat ze sociale contacten en een netwerk opbouwen bij een studentenvereniging of bij andere sociale activiteiten.

Daarnaast kan worden gezegd dat de druk die op de studenten ligt nu helemaal niet hoger is dan in het verleden, terwijl het aantal burn-outs onder jongeren wel is toegenomen. De laatste uitspraak is niet correct, het klopt wel dat het aantal burn-outs is toegenomen, maar de druk op studenten is ook toegenomen. Er is een krimpende arbeidsmarkt en een toename van hoger opgeleide studenten maakt het moeilijk voor een afgestudeerde student om aan werk te komen. Er is dus meer druk om een goed CV te creëren en sociale contacten te leggen. Daarbij komt dat met de nieuwe studiefinanciering studenten binnen tien jaar hun studie moeten afronden en anders met een enorme schuld achterblijven, dit dwingt de studenten om snel af te studeren.

Uit dit alles blijkt dat deze druk serieus genomen moet worden, omdat de gevolgen hiervan ernstige impact hebben op het mentale en fysieke welzijn van de gestresste student. Want een tentamen kan je over doen, je studentenleven niet.

Deze opinie stond eerder in NRC Handelsblad

Advertentie