Geef studenten invloed op inhoud leenstelsel

Body: 

De VVD en PvdA willen per 1 september 2014 een leenstelsel invoeren. Leonie van der Velden, voorzitter van VIDIUS studentenunie uit haar zorgen en hoopt dat studenten invloed kunnen uitoefenen op de invulling van dit leenstelsel.

De VVD en PvdA willen per 1 september 2014 een leenstelsel invoeren. Leonie van der Velden, voorzitter van VIDIUS studentenunie uit haar zorgen en hoopt dat studenten invloed kunnen uitoefenen op de invulling van dit leenstelsel.

Wij zijn ons bewust van de economische crisis en wij beseffen de noodzaak van bezuinigingen. Bezuinigingen op het hoger onderwijs zullen echter een negatief effect hebben op de economie. Onderwijs is de drijvende kracht achter innovaties en economische groei. Het is zeer belangrijk om geld te investeren in het hoger onderwijs, zodat de kwaliteit omhoog gaat. Studeren wordt duurder, dus studenten moeten ook waar voor hun geld krijgen.

Met de invoering van het leenstelsel worden studenten opgezadeld met een extra studieschuld die in vier jaar kan oplopen tot zo’n 13.000 euro. Een student begint na afloop van zijn studie met afbetalen en zit nog minstens 15 jaar vast aan een studieschuld. Een schuld die er voor zorgt dat ook de doorstroom wordt belemmerd. Zo kan een studieschuld ervoor zorgen dat afgestudeerden moeilijker aan een woning komen.

Het idee achter het leenstelsel is dat studenten moeten investeren in hun eigen toekomst. Echter, lang niet elke universitair of hbo geschoolde gaat na zijn of haar studie veel verdienen. Een studie zien als een investering kan, als het je ambitie is om bankdirecteur te worden, maar werkt slecht als je liever wiskundeleraar wordt. Toch zullen ook zij hun studieschuld, die net zo hoog kan zijn, moeten terugbetalen. Sterker nog, het invoeren van een leenstelsel zou de studiekeuze van scholieren kunnen beïnvloeden. Branches waar je inkomensperspectief lager ligt, zouden minder aantrekkelijk kunnen worden. Het leenstelsel zou daarmee als gevolg kunnen hebben dat minder mensen kiezen voor een opleiding tot tolk, leraar of verpleegkundige. 

Allereerst zullen wij als VIDIUS proberen de invoering van het leenstelsel te tegen te gaan. Als toch wordt besloten om een leenstelsel in te voeren, zullen wij vooral proberen om mee te praten en duidelijke randvoorwaarden te stellen. Wij pleiten er voor studenten actief te betrekken bij de besluitvorming. Studenten zijn bereid zich open op te stellen, mits we serieus worden genomen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail