Gezocht: Vooruitstrevende voorzitter voor duurzame universiteit

Fossil Free UU vraagt uit naam van wiskundestudent Koen Helwegen de Raad van Toezicht om bij de zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter er één te nemen die geen banden heeft met de olieindustrie.

De Universiteit Utrecht zet grote stappen om een leider op het gebied van duurzaamheid te worden. Onze universiteit neemt meer en meer een voortrekkersrol in het academische en maatschappelijke debat rond klimaatverandering en de energietransitie: er zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelen opgenomen in het strategisch plan, rector magnificus Bert van der Zwaan durfde een vleesvrije kantine voor te stellen en het Utrechtse onderzoek naar klimaatverandering heeft wereldwijd de grootste impact.

Deze vooruitstrevende blik is belangrijk -  voor de wereld én voor de Utrechtse student. Na het Parijs-akkoord is het debat rond duurzaamheid aan het verschuiven van de problemen naar de oplossingen, en het lijkt er steeds meer op dat onze maatschappij er in de toekomst totaal anders gaat uitzien. De wereldwijde systemen voor productie, transport, consumptie, afval en energie moeten opnieuw uitgevonden worden. Universiteiten staan in het centrum van innovatie en hebben dus een cruciale rol te spelen. En voor de carrières van de huidige generatie studenten is een goede voorbereiding op deze dynamische toekomst essentieel.

Daarom roepen wij, FossilFree UU, op tot een College van Bestuur die onafhankelijk is van de fossiele industrie, en die onze universiteit met een heldere en ongekleurde blik kan leiden. Nu is dat helaas nog niet het geval: Marjan Oudeman, voorzitter van het bestuur, ontvangt jaarlijks ruim 60.000 euro van het Noorse oliebedrijf Statoil, waar ze toezichthouder is - zie pagina130 van hun jaarverslag. Wij hebben zelf ervaren hoe de banden van Oudeman haar besluiten beïnvloeden: op een brief waarin ruim zeshonderd studenten, medewerkers en alumni opriepen tot duurzame financiën hebben wij na een halfjaar geen enkele reactie ontvangen, ondanks meermaals aandringen.

Bij een duurzame universiteit hoort een bestuur dat onafhankelijk is van olie, gas en steenkool. Wij zien het aanstaande vertrek van Marjan Oudeman dan ook als een kans, en vragen de Raad van Toezicht om een opvolger aan te stellen die aan de universiteit het vooruitstrevende leiderschap kan geven dat we nu hard nodig hebben.

Advertentie