Goedkoop werkdruk verlagen: verleng de nakijktermijn!

Foto: Pixabay

Stel je voor: je bent docent bij een cursus met tweehonderd studenten en moet open tentamenvragen nakijken. Of je moet papers van veertig studenten nakijken. Of allebei. En je bent drie dagen in dienst van de UU. En na tien werkdagen moeten de cijfers geregistreerd zijn. Tien dagen als je fulltime werkt, zes dagen als je drie dagen werkt. Of je werkt wel fulltime, maar hebt een onderwijsaanstelling van 60 procent. Zou het niet heerlijk zijn als je dan een paar dagen extra de tijd zou hebben om opdrachten van studenten te beoordelen?

De korte nakijktermijn die de UU hanteert, levert veel werkdruk op. De werkdrukbestrijding staat inmiddels hoog op de universitaire agenda. Een eenvoudige maatregel die veel op kan leveren, is het verlengen van de reglementaire nakijktermijn. Bij de UU is de nakijktermijn tien werkdagen, ongeacht soort product en ongeacht het aantal studenten. Op die tiende werkdag moeten ook de cijfers in Osiris staan. Dat betekent dat er soms maar negen werkdagen nakijktijd beschikbaar zijn, omdat de coördinator bijvoorbeeld nog verschillende deelcijfers moet combineren in een eindcijfer en vervolgens in moet voeren (en dan maar hopen dat de coördinator werkt op die tiende dag!). Ook als je bijvoorbeeld maar drie dagen werkzaam bent bij de UU, of maar twee dagen.

Kortom, deze korte nakijktermijn levert een enorme piekbelasting op bij docenten, die eenvoudig om te zetten is in een kleiner piekje of misschien helemaal geen piek wanneer de nakijktermijn wordt verlengd. Bij andere universiteiten is de nakijktermijn ruimer. Er zijn universiteiten die een termijn van twintig dagen hanteren, of van vijftien dagen, of die letten op het type opdracht (voor open vragen meer tijd dan meerkeuzevragen) of op aantal studenten in de cursus (bij meer dan honderd studenten een langere nakijktijd), of een combinatie van bovenstaande.

En het mooie is, verlengen van de nakijktermijn is een kosteloze maatregel! Docenten reageren heel blij op dit voorstel, het levert minder werkdruk op en, als bijkomstig voordeel, ook nog eens betere feedback (want wie kan hele dagen alleen maar nakijken volhouden?).

En wat vinden de studenten? Vanuit verschillende gremia binnen de faculteit Sociale Wetenschappen, waaronder de faculteitsraad en opleidingscommissies van zowel de bachelor en de master, komt naar voren dat studenten het geen probleem vinden als ze langer moeten wachten op de uitslag. Zolang ze van te voren maar weten wat de termijn is en dat ze er vanuit kunnen gaan dat die termijn gehaald wordt (in plaats van steeds het schermpje te moeten verversen om te zien of het cijfer al bekend is, terwijl de (te snelle) deadline wellicht door de docent wordt overschreden).

Ook hebben studenten liever later hun cijfer als docenten dan met een frisse blik hun papers of tentamens beoordelen, met goede feedback. Uiteraard moet in de planning van cursussen wel rekening worden gehouden met de tijd die studenten hebben voor het voorbereiden voor een eventuele aanvullende toets.

Er lijkt dus een breed draagvlak te zijn. Mijn collega’s uit andere gremia binnen de faculteit en ik, als lid van de faculteitsraad, zullen ons voor deze maatregel blijven hardmaken in de hoop dat het de agenda op centraal niveau bereikt. Hoewel de OERen inmiddels niet meer kunnen worden aangepast voor 2018-2019, zou het fantastisch zijn om in de versie daaropvolgend te lezen dat de nakijktermijn is verlengd!

Advertentie