Haal meer winkels naar De Uithof

De UU en de gemeente moeten stoppen met de vinger naar elkaar wijzen en nu echt gaan zorgen dat er meer winkels en horeca naar De Uithof komen, schrijft Louis Roghair van studentenunie Vidius.

In september kwam Kences naar buiten met positief stemmende cijfers over het studentenkamertekort. In Utrecht zijn we op de goede weg stelt Kences, iets dat moeilijk te ontkennen valt, al is er nog veel werk aan de winkel.

Het nog te bouwen Johannacomplex in De Uithof is een ontwikkeling waar iedereen uitermate content mee mag zijn, maar het maakt een ander probleem een stuk urgenter: het voorzieningenaanbod in De Uithof. De leefbaarheid laat nu al te wensen over als dit gemeten wordt aan de hoeveelheid (sociale) voorzieningen. 

De voorzieningen die nu als ‘leefbaarheidsverhogend’ kunnen worden gezien zijn namelijk op één hand te tellen. Dit zijn de Spar, de Hema, de pizzeria en de Cambridgebar. En dat terwijl hier ruim 2000 studenten wonen en dat daarnaast dagelijks 50.000 studenten en 20.000 medewerkers het Utrecht Science Park bezoeken. Bovendien is de aanwezige supermarkt omstreden. Het assortiment is te klein en de prijzen zijn te hoog.

De universiteit is meerdere malen gevraagd om de komst van een goedkope supermarkt met een groter assortiment dan de huidige Spar te vergemakkelijken. Meer er is nog niets gebeurd. De studenten in De Uithof moeten daarom voor betaalbare supermarkt naar de binnenstad, Zeist of naar De Bilt, een afstand van zo’n drie kilometer. Zelfs op het platteland zouden ze lachen om zo’n afstand. 

De universiteit wijst in de discussie over een extra supermarkt naar de gemeente. Er zou geen extra supermarkt mogen komen omdat deze klanten wegneemt bij andere supermarkten in de stad. Gilbert Isabella, wethouder ruimtelijke ordening, vertelde in een gesprek met Vidius echter dat hier ongetwijfeld een mouw aan te passen is, maar dat er nog geen initiatief genomen is vanuit de universiteit. Intussen gebeurt er dus helemaal niets met het groeiende probleem, en blijft iedereen naar elkaar wijzen.

Ondernemers zijn volgens de UU niet erg happig om een café of uitgaansgelegenheid in De Uithof te openen, onder meer omdat De Uithof in de zomer uitgestorven is. Subsidiëren vanuit de universiteit of de gemeente lijkt geen optie. Met de komst van het nog te bouwen Johannacomplex  komen echter steeds meer mogelijkheden en kansen voor ondernemers.

Vidius is in samenwerking met de Jonge Socialisten een onderzoek gestart naar de voorzieningen voor studenten in De Uithof. De resultaten hiervan worden aangeboden aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders en aan de directie Vastgoed & Campus van de universiteit. Hieraan is een petitie gekoppeld om te vragen naar een degelijke supermarkt op het Utrecht Science Park.

Hopelijk wordt daarna het eerste zetje gegeven. Met nieuwe (sociale) voorzieningen wordt De Uithof een stukje leefbaarder, en wellicht ook meer een deel van de stad. Zeker als de tramlijn naar De Uithof wordt opgeleverd.

Advertentie