Het herkansingsbeleid van de UU is aan hervorming toe

Foto DUB/Maarten Hartman

Het herkansingsbeleid van de Universiteit Utrecht is niet goed genoeg geregeld. Studenten die niet minstens een 4 halen, moeten een jaar wachten voor zij de cursus kunnen afronden. Daarnaast mogen voldoendes niet worden herkanst en als de student tijdens het tentamen aantoonbaar ziek is en niet komt, vervalt het herkansingsmoment.

Er wordt goed geld betaald door studenten om een studie te volgen aan de UU. Dan is het rechtvaardig dat de universiteit een goed herkansingsbeleid hanteert. De herkansingsregeling op de Universiteit Utrecht is verouderd en de discussie hierover moet opnieuw gevoerd worden.

Tegenargumenten
Waar in 2020 de discussie over de herkansingsregeling nog enigszins bestond, lijkt deze in 2021 en 2022 volledig verdwenen te zijn. In het verleden heeft een aantal docenten in artikelen op DUB aangegeven weinig te zien in een soepelere herkansingsregeling. Dat is begrijpelijk, want zij hebben er zelf voor gezorgd dat de cursussen vallen onder het strenge regime en vrezen een hogere werkdruk. Toch zou dat geen reden moeten zijn om het verbeteren van het herkansingsbeleid tegen te houden. De huidige regeling zorgt er onder andere voor dat de student die een slechte dag heeft benadeeld wordt. Het tegenargument dat deeltoetsen dit voorkomen, gaat niet op. Deze toetsen tellen vaak niet zwaar genoeg mee om op te kunnen wegen tegen een extreem slecht cijfer bij de eindtoets. Daarom moet een student bij het halen van een onvoldoende, hoe zwaar dan ook, altijd een herkansing krijgen.

Het is ook slecht dat studenten die een kleine voldoende halen, niet mogen herkansen. Studenten kunnen om verschillende redenen gemotiveerd zijn om goede cijfers te halen. Bij bepaalde masters is de kans minder om toegelaten te worden bij een zesjesgemiddelde. Het zou alleen daarom al mogelijk moeten zijn om een zes te kunnen herkansen!

Aanwezigheidsplicht
Een ander vereiste voor herkansen is nu de aanwezigheidsplicht. Bij een onvoldoende resultaat en onvoldoende aanwezigheid vervalt de herkansingsmogelijkheid. Deze moet ervoor zorgen dat studenten naar de cursus komen, maar waarvoor? De student geeft immers al geld om de tentamens te maken en een diploma te halen. Ik begrijp dat veel studenten meer leren als zij aanwezig zijn in de les, maar dat is niet voor elke student het geval. De student moet zelf de keuze hebben of de lessen nuttig zijn voor hem of haar. Als dat het geval is, dan ga je naar de les. Als dat niet het geval is, dan kom je niet. We zitten niet meer op de basisschool en zijn verstandig genoeg om zelf te bepalen of de lessen nuttig zijn. Consequenties voor afwezigheid zijn naar mijn mening onzinnig, want als je meerdere vakken door afwezigheid niet haalt voel je dat uiteindelijk terug in je portemonnee. Consequenties genoeg dus!

Ziekte tijdens corona
Overigens is het ook vreemd dat de herkansingsmogelijkheid voor studenten die ziek zijn tijdens het tentamen vervalt. Wellicht had deze regeling nog nut voor de uitbraak van corona, maar nu is er een nieuwe realiteit. De universiteit moet ervoor zorgen dat studenten verantwoording nemen en thuisblijven in geval van besmetting. Met dit beleid werk je als universiteit in de hand dat het coronavirus wordt verspreid door studenten die met milde klachten toch het tentamen willen maken om later eventueel een herkansingsmogelijkheid te krijgen. Dit zou anders geregeld moeten worden. Studenten die wegens een geldige en aantoonbare reden een tentamen missen, moeten de gelegenheid krijgen de toets op een ander moment in te halen en eventueel vervolgens ook deze toets te herkansen.

De universiteit heeft er zelf ook belang bij om de herkansingsmogelijkheden aan te passen. Studenten kunnen betere resultaten halen en sneller een cursus afronden door herkansingen. Door het afschaffen van de aanwezigheidsplicht geeft de universiteit studenten meer vrijheid om te bepalen hoe vaak zij hun les willen volgen. Dit maakt het aantrekkelijker voor studenten om voor de Universiteit Utrecht te kiezen. Mijn oproep aan de UU is om de herkansingsregeling en de aanwezigheidsplicht die hierbij komt kijken te hervormen! Daarnaast moet er een betere regeling komen voor studenten die door ziekte een tentamen missen, want de huidige regeling werkt indirect meer coronabesmettingen in de hand.

Advertentie