Het is tijd voor de Utrecht Schaal die plussen en minnen van de stad weergeeft

Body: 

Het is tijd voor de Utrecht Schaal, meent Trude Maas, voorzitter van de Utrecht Development Board. Zij wil daarvoor twee Utrechtse onderzoeken samenbrengen. Dan zie je waar Utrecht het goed doet – bijvoorbeeld als monumentale stad. En waar de stad achterblijft – bijvoorbeeld het dure wonen en een tekort aan podiumkunsten.

Utrecht scoort hoog op lijstjes die gaan over concurrentiepositie. Maar zij blijft achter in de groei van nieuwe ondernemingen, de ‘gazelles’. En als je kijkt naar de laatste verkiezingen is de analyse helder. Duidelijk tekenen zich stadsdelen af waar mensen zich buitengesloten voelen: eindeloos solliciteren, slechte woonomstandigheden, weinig kansen voor de volgende generatie. Niet iedereen voelt zich echt succesvol in deze stad. Koppel nieuwe informatie en de stad kan de toekomst beter aan.

Brede Welvaarts Indicator
Allereerst het initiatief van de Universiteit Utrecht en de Rabobank. Onder leiding van Bas van Bavel (hoogleraar economische geschiedenis) ontwikkelden zij de Brede Welvaarts Indicator. Daarin zitten meer elementen dan in het Bruto Nationaal Product. De BWI verklaart iets beter de laatste verkiezingsuitslag. Begrijpelijker wordt het ongenoegen van een aantal kiezers. Niet het economisch welzijn bepaalt hun stemgedrag, maar de kwaliteit van hun huizen, de beschikbaarheid van goede banen en het aantal immigranten in de wijk.

Aantrekkelijk, maar toch
Een ander -ook weer Utrechts- initiatief komt van de Atlas voor Gemeenten. U weet wel, de rekenmeesters rondom Gerard Marlet die onlangs nog het ‘geluk’ van Nederland in kaart brachten.

Die Atlas analyseerde -in opdracht van de gemeente- de aantrekkelijkheid van de stad voor human capital. En dan vooral de categorie jonge slimme en wendbare mensen, voor bedrijven zo aantrekkelijk hier.

Wat beter kan
Daar komt dan bijvoorbeeld uit dat Utrecht profiteert van de centrale ligging in het land. En van de vele middeleeuwse monumenten. Allemaal dingen waar je niet veel beleid op hoeft te maken. Dat deden onze voorgangers immers al.

Dan blijkt dat het dure wonen hier inmiddels een negatieve vestigingsfactor aan het worden is. We kunnen kennelijk de toestroom niet aan.

Bioscopen, popmuziek
Ook cultuur speelt een rol. Utrecht bezit vergeleken met andere steden relatief weinig podiumkunsten, tegenover weer heel veel bioscoopschermen. We onderscheiden ons met goede en aantrekkelijke popmuziek (daar winnen we dan ook prijzen mee). Terwijl klassieke muziek nog niet helemaal goed op gang komt.

Stad groeit, en dan
De Atlas voor Gemeenten kijkt naar de toekomst, en zegt dat de spreiding van cultuur over de verschillende stadsdelen belangrijker wordt. Plus: de ontwikkeling van de culturele voorzieningen blijft achter bij de groei van de stad.

Utrecht Schaal
Een slimme stad pakt in een Utrecht Schaal die indicatoren bij elkaar. Die van UU plus Rabobank, en die van de Atlas. Ze komen uit verschillende kokers, ze analyseren de stad langs verschillende lijnen.

De clou zit hem in het verbinden van die inzichten. Zodat bestuurders weten wat hun te doen staat. En ondernemers weten wat ze voor vlees zij in de kuip hebben als ze deze kant op komen.

Trude Maas - de Brouwer is voorzitter van de Utrecht Development Board www.utrechtdb.nl. Dit is een onafhankelijke adviesraad die de stad Utrecht helpt om haar potentieel ten volle te realiseren. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail