Kansen

De leegstand van kantoren biedt volop mogelijkheden voor studentenhuisvesting. Voorzitter van de Utrecht Development Board Trude Maas wil niet langer afwachten.

Ook in het Utrechtse staan veel kantoren leeg. Dankzij goed beleid de afgelopen jaren is de situatie hier minder heftig dan elders. Maar ook hier leek het kunstje van de projectontwikkeling lang lucratief voor alle spelers.

Nu de gemeente al zijn afdelingen bij elkaar wil brengen in een Stadskantoor, is zij zelf ook nog eens de bron van leegstand her en der. En natuurlijk kennen we allemaal het leegstaande belastingkantoor. Maar dat is weer van een andere eigenaar…

Het is niet eenvoudig om beweging rondom de leegstand te krijgen. Ten eerste omdat er nog steeds optimisten zijn die denken dat het allemaal maar tijdelijk is, en dat de gebraden duifjes binnenkort gewoon weer hun mond in komen vliegen. Maar ook, en dat is ernstiger, omdat we onszelf vast hebben gezet in allerlei regels die herbestemming moeilijk maken.

Van bestemmingsplan tot brandveiligheid en bouwvoorschriften. Het is allemaal vol goede bedoelingen vastgelegd, maar soms loop je er tegen aan dat ze eigenlijk voornamelijk als rem functioneren.

Afwijken is moeilijk, en afspreken dat je voor de komende tien jaar afwijkt en daarna wel weer verder kijkt, behoort niet tot onze bestuurlijke gewoontes.130 Km rijden en animal cops voer je sneller in…

De Utrecht Development Board heeft recent in een open brief (pdf) over de leegstand aan het college van B & W het voortouw genomen. Een pleidooi ook om niet te wachten totdat de kraakpreventie nodig is. Laat maar meer mensen gebruik maken van dat pand, niet alleen een paar antikrakers. En, nog belangrijker: plan vooruit. Dat panden leeg komen is meestal al vrij lang bekend.

Een mooi voorbeeld is de herbestemming van de oude lerarenopleiding aan de Archimedeslaan. Wat daar dan nog extra bijzonder is, is dat de studenten zelf participeren in de uitvoering. Ik droom er wel eens van dat zo’n voorbeeld model staat voor studentenkamers in het oude (Rijks) belastinggebouw.  En wie wil er nu niet wonen in een oud provinciehuis. Zelfs als het niet meteen Paushuize is…

Waarom bedenken we geen regel die zegt dat je zo’n pand maar zeer beperkte tijd leeg mag laten staan, en dat het daarna ingebracht moet worden in een herbestemmingsplan? Een pot voor alle lege panden.

We zouden een lijst moeten hebben van de belangrijkste noden in de stad. Studentenkamers en starterswoningen staan daar hoog op. Dus elk leegkomend pand moet dan beoordeeld worden op die herbestemming. Pas als dat niet rond te krijgen valt, mogen er zzp´ers of kinderdagverblijven in komen. Of iets dergelijks.

Als studenten nu eens het voortouw nemen en uitwerken hoe zoiets er uit kan zien? Moet te doen zijn. En geen wethouder die daar nee tegen zal zeggen.

 

 

Advertentie