Kritiek op onze actiebeweging is voorbarig

Tot tweemaal toe kregen de kritische studenten en docenten van De Nieuwe Universiteit Utrecht en Rethink UU er de afgelopen weken van langs op DUB. Ten onrechte, vinden de actievoerders.

Eerst waren er de teleurgestelde leden van de Universiteitsraad en voorzitter van het college van bestuur Marjan Oudeman. “Nu organiseren we een bijeenkomst waar mensen hun problemen rechtstreeks kunnen voorleggen aan de collegevoorzitter en dan komt er bijna niemand”, zo was de klacht van studentraadslid Rhea van der Dong.

Naast de onvrede over de opkomst zei Oudeman: “Als je alleen met een decreet en een eisenpakket komt, dan werkt dat niet.” Een paar dagen later noemde Keimpe Algra, de de decaan van de faculteit Geesteswetenschappen, wat hij had opgevangen niet alleen “interessant en voor een deel begrijpelijk,” maar ook “voor een deel behoorlijk ongearticuleerd en niet altijd op feiten gebaseerd”.

Onder de kritische studenten en docenten, verenigd in zusterorganisaties De Nieuwe Universiteit Utrecht en docenteninitiatief Rethink UU, heerst er teleurstelling over deze uitingen. Ze zijn soms suggestief, maar vooral voorbarig.

Suggestief, want het zowel het decreet als het eisenpakket waar Oudeman het over heeft bestaan niet. (Wellicht dat zij sprak over Amsterdam, maar dat blijkt niet uit het artikel van DUB).

Voorbarig, want de Nieuwe Universiteit Utrecht en Rethink UU zijn amper twee weken oud.

Maar in de afgelopen weken is er anders wel behoorlijk wat gebeurd. Via de mailinglijsten wisselen de deelnemers indrukwekkende epistels uit. Werkgroepen zijn opgericht waarin de problemen van het huidige universitaire bestel geanalyseerd worden, en die van de Universiteit Utrecht in het bijzonder.

De lunchbox lectures die vorige week van start gingen zijn er ook volgende week weer: iedere dag om 12.30 uur in de Eetkamer van de UBB, inclusief gratis tosti's. Sprekers voor volgende week? Onder meer wetenschapsfilosofe Trudy Dehue, socioloog Willem Schinkel en Utrechts alumnus en muzikante Aafke Romeijn.

De opzet en intentie van de activiteiten van de Nieuwe Universiteit en Rethink UU is constructief en egalitair. Betrokken studenten en docenten zijn aanwezig wanneer ze maar kunnen. Dat enkele van de bijeenkomsten gelijktijdig vielen met de ontmoeting met het CvB is ongelukkig voor beide partijen.

In eerste instantie is ons doel dan ook veeleer om de ruimte te creëren om in gesprek te raken, een publieke ruimte waarin we van gedachten kunnen wisselen als gelijken. Zowel Rethink UU als De Nieuwe Universiteit Utrecht (DNUU) zijn volstrekt horizontaal, en dus gaat de besluitvorming langzaam. Dit is soms frustrerend, maar iedereen heeft een stem en mag bijdragen. Principieel worden er geen top-down beslissingen genomen. Ook niet over eventuele eisenpakketten en decreten.

In die ruimte voor vrij debat is iedereen welkom, mits je bereid bent om de anderen als gelijke tegemoet te treden. Deze uitnodiging is fundamenteel anders dan een gesprekje met het CvB. Dit is een gesprek over de toekomst van de universiteit, gebaseerd op onderzoek, opdat wij gearticuleerder worden en ons op meer op feiten baseren, niet om stoom af te blazen.

Het doel van de werkgroepen, lunchbox lectures en aanverwante activiteiten is eenvoudigweg om deze ruimte te creëren en een gesprek op gang te brengen.

DNUU en Rethink UU bestaan pas net. Het is niet erg sympathiek van de decaan en de collegevoorzitter om ons zo snel na de oprichting de maat te nemen. Daar komt bij: als het werkdrukprobleem (zoals beschreven op DUB door Ingrid Robeyns en aangehaald door Oudeman) werkelijk begrepen zou worden, waren deze gemakzuchtige uitspraken niet gedaan.

Daarom sluiten wij graag af met een uitnodiging aan alle studenten, opleidingsdirecteuren, decanen, schoonmakers, docenten, medezeggenschappers, facilitair medewerkers, leden van het College van Bestuur en beveiligers om maandag 30 maart een eerste keer als universitaire gemeenschap met elkaar in gesprek te gaan. De rector van de Katholieke Universiteit Leuven, Rik Torfs, spreekt dan over zijn ervaringen met het verkozen rectorschap. Wij nodigen Marjan Oudeman bij deze uit - wat ons betreft in het Academiegebouw, het 'stadhuis' van onze universiteit, om hierover met Rik Torfs en alle andere aanwezigen van gedachten te komen wisselen.

Laten we het gesprek als gelijken voeren. Laten we durven denken. We kunnen dat alleen als actieve gemeenschap. Dus kom 30 maart en denk mee.

Dit artikel is geschreven door de Werkgroep Public Affairs van De Nieuwe Universiteit Utrecht. De leden van de werkgroep Public Affairs zijn zowel studenten als docenten, actief in DNUU en Rethink UU. 

Advertentie