Laat jongeren stemmen vanaf 16 jaar

Wanneer jongeren al vanaf 16 jaar mogen stemmen, zullen ze sneller betrokken raken bij de medezeggenschap. Dat zegt Ayla Schneiders, student Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs en actief bij de Jonge Democraten.

Een veelheid van meningen, informele ontmoetingen, betrokkenheid: de rector magnificus Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht stelt onder meer op de medezeggenschapspagina op DUB dat medezeggenschap in vele vormen en mate van groot belang is voor de onderwijsinstelling en de studenten zelf . Als actief lid bij een politieke jongerenorganisatie en een politieke partij en als betrokken student heb ik mij, net als Bert van der Zwaan, vaak gebogen over de vraag wat het nut is van medezeggenschap en hoe je dat het beste stimuleert.

Wat is het belang van inspraak en op welke manieren heeft een individu de mogelijkheid die inspraak tot een gehoorde stem te vormen? Innovatie staat of valt bij betrokkenheid en betrokkenheid kan alleen gegenereerd worden als mensen actief hun stem laten horen en andersom, dat deze stem ook gehoord wordt. De stelling die ik jullie zou willen voorleggen is daarom:

De kiesleeftijd moet omlaag naar 16 jaar.

Democratie, de mooiste vorm van medezeggenschap, is inspraak op het bestuurlijke beleid van het gehele land. Van onderwijs tot zorg, van technologische ontwikkelingen tot defensie. Het land moet bestuurd maar hoe? Ik pleit voor het verlagen van de kiesleeftijd naar 16 jaar om op zo vroeg mogelijke leeftijd jongeren die bijna volwassen zijn, te stimuleren iets met hun stem te doen. Medezeggenschap, in welke vorm dan ook, moet jong gestimuleerd worden.

Op 18 maart 2015 mag iedereen weer stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en je stem telt dubbel vanwege de Eerste Kamerzetels die verdeeld gaan worden door de verkozen Statenleden. Stel dat je nu bijna 18 jaar bent, dan mag je pas over 4 jaar, wanneer je bijna 22 bent, weer stemmen over de Eerste Kamer. Je studie is dan voorbij, je eerste baan is in zicht en je hebt nog maar één keer, bij Tweede Kamerverkiezingen, gebruik kunnen maken van je democratisch recht.

Nu hebben jongeren te leven met politieke beslissingen die vandaag en morgen worden gemaakt. Verlaag je de stemleeftijd naar 16 jaar dan geef je jongeren al vroeg het vertrouwen dat wat zij vinden er toe doet. Naast het studeren kunnen jongeren dan al snel kennis maken met het aftasten van de voorwaarden waarbinnen een maatschappij wordt vormgegeven. Je volgt niet alleen regels, je maakt regels en probeert stap voor stap te ontdekken wat besturen is. Binnen de studie, in de stad, op provinciaal of nationaal niveau.

Geloof in de nieuwsgierigheid van jongeren, vertrouw op het individu en creëer draagvlak door verantwoordelijkheid. Op die manier kan je op jonge leeftijd welke vorm van medezeggenschap dan ook stimuleren. Het besturen staat centraal, dan wel met een grote of kleine overheid, vanuit een politieke ideologie, deels gebaseerd op normen en waarden voortkomend uit een religie of vanuit een liberaal mensbeeld.

Politiek kan gaan over het ontwikkelen van stemmen in plaats van het winnen van stemmen. Nu sta ik week na week mensen uit te leggen dat binnenkort weer verkiezingen plaatsvinden, in plaats daarvan zou ik liever een gesprek voeren over wat mijn partij in de Provincie Utrecht heeft bereikt en de komende jaren van plan is.

In navolging van de Oostenrijk, waar de stemleeftijd al verlaagd is naar 16 jaar, kunnen wij een bestuurlijke pionier zijn. De stem van de oudere generatie is oververtegenwoordigd in het huidige politieke debat. Door het verlagen van de leeftijd waarop mensen kunnen stemmen zullen de belangen van de jongere generatie beter vertegenwoordigd zijn. Toekomstgericht beleid kun je immers het beste bij jongeren kwijt.

Door de verlaging van de stemleeftijd naar 16 jaar zullen honderdduizenden extra jongeren kunnen stemmen. Dit zal ervoor zorgen dat er politici gekozen worden die de moed hebben om de status quo aan te pakken en te kiezen voor toekomstgericht beleid. Het eerder kunnen betrekken van jongeren bij politiek door hen mede verantwoordelijk te maken voor de democratie waar zij in leven. Het electoraat wordt een meer representatieve afspiegeling van de samenleving. Het draagvlak voor jongerenkwesties vergroot, evenals de inspraak daarop.

Jongeren hebben groot belang bij het bewuster worden van de keuzes die zij voor langere termijn maken. Zij leven immers stukken langer dan de mensen die nu de politieke besluiten nemen. Expertise en ervaring komt met de jaren, dat neemt niet weg dat betrokkenheid gegenereerd wordt door verantwoordelijkheid en innovatieve ideeën door jonge mensen van wezenlijk belang zijn voor de houdbaarheid van politieke besluitvorming. Medezeggenschap moet jong gestimuleerd worden en het zal, ook binnen onderwijsinstellingen, zijn vruchten afwerpen.

Advertentie