Leve De Uithof!

Body: 

Utrecht Science Park. Dat is de nieuwe naam van het universiteitsterrein. Wie verzint zoiets?, vraagt hoogleraar Jelle Reumer zich af. Het Engels als linguïstieke muskusrat.

De discussie over de meest wenselijke naam van onze universitaire campus in de voormalige Johannapolder heeft zowaar een landelijk dagblad gehaald! Niemand minder dan Teun van der Keuken verkneukelde zich in een column in de Volkskrant over de suggestie dat De Uithof voortaan Utrecht Science Park moet gaan heten. De titel van zijn column luidde: ‘Ga weg met je Engels’. Aanleiding was het feit dat een groot deel van het vaderlandse horecapersoneel Engels praat en verder dat Britten die in ons land wonen en graag Nederlands willen leren, dat niet kunnen omdat bijna iedereen hier vol trots steenkolenengels brabbelt. Van der Keuken eindigde zijn column met een fijne sneer over de voorgestelde naamswijziging.

Hij heeft een punt. De invasie van het Engels in onze taal gaat sluipenderwijs. Het is het stadium van de bijna onwaarneembare homeopathische concentratie ruim gepasseerd en begint te lijken op de invasie van ongewenste exoten in de natuur. Het Engels als linguïstieke muskusrat. Met Japanse duizendknoop en Canadese guldenroede mag van mij ook het Engelse steenkolentaaltje op de lijst van invasieve exoten. Bestrijden die hap! De flitspuit erop! Met taalglyfosaat. Weg met vrachtauto’s met logistics erop (ook hier in De Uithof waargenomen). Of hoveniers die zich met landscaping services bezighouden in plaats van met ambachtelijk schoffelen en snoeien (idem).

Kent u trouwens Amsterdam Castle? Vroeger noemden wij dat illustere bouwwerk gewoon Het Muiderslot, maar dat schijnt geen naam te zijn waar een zichzelf respecterende toerist op af komt. Diezelfde toerist heeft zich eerst een dagje vermaakt in Amsterdam Beach, wat ooit Zandvoort werd genoemd. En hij is ook nog voornemens een kijkje te gaan nemen in het Amsterdam Lake District, een landschappelijk fraai gebied dat zich grofweg tussen Leeuwarden, Stavoren, Lemmer en Heerenveen uitstrekt. Ik verzin dit niet. Er is een website amsterdamlakedistrict.com waarop je amsterdamlakedistrict tours kunt boeken. Veel gekker kan het worden, zou je denken.

En nu schijnt ook de naam De Uithof niet meer aan te sluiten bij de eisen van de moderne tijd. Utrecht Science Park moet het zijn! Omdat dat beter past bij de huidige tijdgeest, whatever that may be (pun intended). De Uithof is niet meer van deze tijd, zo wordt gezegd. Wie bedenkt zoiets? Waarschijnlijk een baasje dat ooit manager is geworden en een meneer die de promotie van de stad in zijn takenpakket heeft en daarom city marketeer heet. Tja, als je een city marketeer bent, moet je dagelijks hippe termen bedenken die de branding ondersteunen (dat is dus níet de branding die je op Amsterdam Beach kunt zien), die lean and meaningful zijn, en die bovendien liefst een multi-purpose applicability hebben.

In de Binnenstadskrant die binnen de Utrechtse singels huis-aan-huis wordt bezorgd, stond laatst ook een aardige suggestie, namelijk om de binnenstadswijken, ter plekke kwartieren geheten, ook van een Engelse naam te voorzien. Het Universiteitskwartier wordt dan University Quarter, en verder zijn er dan bijvoorbeeld het Museum Quarter en het Stupid Quarter. Die laatste persiflerende vertaling vat alles mooi samen in een typisch Utrechts drieletterwoord: Dom.

Facebook Twitter Whatsapp Mail