Maak van De Uithof speciale milieuzone om aantal auto’s terug te dringen

Body: 

De universiteit streeft ernaar duurzaam te zijn. Op één punt lukt dat volgens Lisette van Hulst, student Sociale geografie en planologie nog niet. De files zorgen in De Uithof voor veel CO2-uitstoot. Een oplossing zou volgens haar zijn hier een milieuzone in te voeren waarbij alleen elektrische auto’s welkom zijn.

De afgelopen jaren heeft de Universiteit Utrecht regelmatig gesteld dat zij een duurzame universiteit wil zijn. Het College van Bestuur streeft ernaar dat de universiteit in 2030 volledig CO2-neutraal is en probeert op meerdere manieren dat doel te bereiken. Een voorbeeld hiervan zijn de 8000 zonnepanelen die op verschillende daken geplaatst zijn.

Ook staan in enkele gebouwen prullenbakken waarbij het afval meteen gescheiden wordt in vier afval-groepen (papier, plastic, organisch afval en restafval). De universiteit stelt zelfs op haar website: “De Universiteit Utrecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht hieraan (een duurzame samenleving red.) een actieve bijdrage te leveren.”

Dit klinkt alsof de universiteit goed bezig is en steeds duurzamer wordt, maar één ding ziet de universiteit over het hoofd: haar werknemers zijn zelf de grootste vervuilers.

Overvolle parkeerterreinen
Dagelijks rijden vele medewerkers van de Universiteit Utrecht de campus op en parkeren zij hun auto gratis op één van de overvolle parkeerterreinen. De universiteit doet hier niks tegen en heeft zelfs een aantal parkeerlocaties exclusief gemaakt voor haar eigen werknemers. Hiermee wordt het autogebruik alleen maar gestimuleerd en dit levert problemen op voor het gebied.

Een van de problemen zijn de dagelijkse lange files in het gebied die in het eerste halfjaar van 2016 al zorgden voor 25 procent meer file in Utrecht dan in heel 2015. Deze drukte zorgt niet alleen voor een slechte doorstroming maar ook nog eens voor extra brandstofverbruik en een hogere CO2-uitstoot. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat filerijden (en vooral het zogenaamde ‘stop-and-go’ verkeer) voor meer uitstoot van CO2 en overige schadelijke stoffen (waaronder fijnstof) zorgt dan constant 120 km/h rijden.

Uithof als speciale milieuzone
Deze problematiek kan eenvoudig opgelost worden. Maak van de Uithof een speciale milieuzone waar alleen elektrische auto’s welkom zijn. Hiermee wordt allereerst het fileprobleem opgelost. Momenteel rijden er ruim acht miljoen auto’s in Nederland en de verwachting is dat er in 2025 zo’n één miljoen elektrische auto’s rondrijden in Nederland.

Het zal dus nog wel even duren voordat De Uithof weer serieus zal kunnen spreken van fileproblematiek als er alleen elektrische auto’s rijden. Ook zullen de negatieve milieueffecten teruggedrongen worden omdat elektrische auto’s geen schadelijke stoffen uitstoten.

In De Uithof wordt momenteel getest met de Uithoflijn, die over anderhalf jaar zal gaan rijden. Ook de dieselbussen van vervoerder U-OV maken langzaamaan plaats voor elektrische bussen.

Een logische vervolgstap hierop is dat ook de auto’s elektrisch worden. Hier ligt een belangrijke taak voor de universiteit. Als zij het initiatief neemt om De Uithof alleen toegankelijk te maken voor elektrische auto’s, laat ze zien dat ze haar woorden in daden omzet en ook bereid is om onpopulaire, maar hard nodige beslissingen te nemen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail