Maatregel UB is te rigoureus

De komende vier weken is de universiteitsbibliotheek uitsluitend toegankelijk voor studenten en medewerkers met aanstelling. Ik wil mijn verontwaardiging uiten naar aanleiding van de rigoureuze manier waarop deze maatregel wordt uitgevoerd.

Het gaat mij niet om de maatregel zelf. De roep om studieplekken voor studenten is groot en op bepaalde momenten was er door aanwezigheid van 'buitenstaanders' inderdaad te weinig plek voor de eigen UU-studenten.

Echter, dit probleem speelt alleen overdag tot pakweg het einde van de middag. Ik heb de afgelopen jaren regelmatig 's avonds op de bibliotheek gezeten, ook in menig tentamenperiode, en ik kan u zeggen, en dat weet u zelf naar ik aanneem ook wel, dat er dan ook bij toelating van hbo-studenten genoeg plek is, en bij lange na niet alle zitplekken bezet zijn. De door studenten gevraagde en gehonoreerde maatregel hoeft zich dus helemaal niet tot in de avonduren uit te strekken. Voor de weekenden geldt waarschijnlijk iets soortgelijks, maar daar heb ik minder zicht op. 

Nu ontstaat de situatie dat trouwe bibliotheekbezoekers met een veelal betaalde bibliotheekpas, printpas of gastaccount plotseling vier weken lang op geen enkele manier meer tot de UB worden toegelaten. Dat zijn toch vaste klanten die niet voor niets een lenerspas, printpas of account hebben aangeschaft. Volgens mij is dit helemaal niet wat de studenten hebben gevraagd. Zij vroegen alleen een studieplek, en wanneer de 'students only'- maatregel alleen overdag (en mogelijk alleen door de week) wordt ingevoerd, is hier al aan voldaan. Overige bezoekers die een boek zoeken, een krant of tijdschrift willen lezen hoeven dan niet vier weken lang volledig geweerd te worden, maar moeten dan alleen een bezoektijd 'buiten de spits' kiezen.

Voor tentamens studerende studenten hebben bovendien geen tijd of in deze periode niet of nauwelijks interesse voor de aanwezige boeken, kranten en tijdschriften in de bibliotheek. En het is toch vreemd wanneer de aanwezige kranten en tijdschriften vier weken lang niet gelezen worden, omdat de daarin geïnteresseerden er niet in mogen, terwijl er op vele voorspelbare tijden genoeg plek voor is.

Voor mijzelf speelt ook nog dat ik als docent Nederlands (aan buitenlandse UU'ers) voor de aan de UU gelieerde vrijwilligersorganisatie International Neighbour Group (ING) regelmatig dingen moet printen (of kopiëren) voor mijn lessen.

Maar hoewel we voor UU'ers werken en werken in de panden van de UU (ook nog die waarvan de toegang uitgerekend via de UB !!(binnenstad) is geregeld, gelden wij formeel niet als UU-aangestelden. Zodoende stuiten wij als voor de UU werkenden op een resoluut 'Printen? --> nee!'. Als dit naar de letter uitgevoerd zou worden, kunnen wij bepaalde delen van ons werk niet meer doen: werk voor de .. jawel, UU!

Nu heb ik contact gehad met de UB en het discussiepunt blijft of de UB in de avonduren wel of niet vol zit. Volgens UB-woordvoerder Arjan Grooters is dit 'geregeld' het geval, terwijl mijn eigen waarneming in eerdere tentamenperiodes, toen iedereen inclusief de hbo'ers nog welkom was, voor De Uithof in elk geval evident het tegendeel uitwees. Deze week, na invoering van de maatregel, zag ik dat maandagavond de binnenbieb niet vol zat en op dinsdagavond dat ditzelfde voor De Uithof gold.

Als medewerker van de International Neighbour Group van de UU (docent Nederlands aan buitenlandse UU'ers) mocht ik maandag overigens uiteindelijk wel zaken printen en kopiëren, maar niet na opmerkingen als. "Kunt u bewijzen dat u medewerker bent?", "Eigenlijk mogen we u niet binnenlaten", "Deze keer mag het, maar ik kan niet garanderen dat een ander u de volgende keer ook toelaat", "De volgende keer graag een medewerkersbewijs/pasje laten zien, of iets regelen met de organisatie". Veel baliemedewerkers weten niet wat de ING precies is en hoe deze zich verhoudt tot de UU.

Ik pleit er daarom voor dat wanneer ervoor wordt gekozen de door studenten geuite wens om voorrang voor UU-studenten te honoreren, en daar is inderdaad iets voor te zeggen, maar om dit wel met maatwerk te doen. Dat kan door de maatregel te beperken tot tijdstippen waarop de vraag naar studieplekken zo groot is dat UU-studenten in de verdrukking kunnen komen. De avonduren vallen hier sowieso buiten. Daar hoeft geen pilot voor te worden gehouden. Dat is al lang bekend van eerdere tentamenperiodes.

Met een beetje maatwerk hoeft de bibliotheek niet vier wekenlang volledig ontoegankelijk te worden.

Advertentie