Overlast studenten niet overdrijven

Utrecht moet trotser zijn op zijn studenten. Het wordt tijd waardering te uiten voor hun bijdrage aan de stad, betoogt Pieter Hooimeijer, hoogleraar sociale geografie. 

Groningen is Utrecht gepasseerd als tweede studentenstad van Nederland. Dat is niet omdat er in Groningen meer mensen studeren, maar omdat er meer studenten wonen. Van de ruim 60.000 voltijdsstudenten in Utrecht woont slechts de helft ook in de stad. Waar andere steden hun best doen het hoogopgeleide jonge volk voor zich te winnen, worden studenten in Utrecht vooral als een probleem gezien.

Andersom is dat niet het geval. Integendeel, de meeste studenten kiezen bewust voor Utrecht en vinden het leuk om hier te wonen. In februari van dit jaar waren er naar schatting ruim 10.000 studenten actief op zoek naar (andere) woonruimte in de stad en de helft daarvan komt van buiten de regio.

Anders gezegd, we hoeven de stadspoorten maar open te zetten en het talent stroomt binnen. De mogelijke opbrengsten zijn groot. Het gemeentefonds groeit, net als de omzet in de detailhandel en de horeca. Ondernemers vinden werknemers die op tijden willen werken waarop anderen van hun vrije tijd willen genieten, die hun talen spreken en die je weinig hoeft te leren. Culturele instellingen vullen de gaten in hun personeelsbestand met stagiaires en vrijwilligers die kennis van zaken hebben en niet 's avonds om tien uur naar huis willen of moeten. Als het waar is dat veel creatieve ondernemingen op een zolderkamer beginnen, is het wel handig als die kamer in Utrecht staat.

Toch blijven veel deuren nog gesloten. De gemeente vraagt veel geld voor een omzettingsvergunning naar een kamerpand en in sommige wijken wordt die vergunning helemaal niet verleend. Veel inwoners van Utrecht vrezen voor overlast met studenten als buren.

Toch moet die overlast niet worden overdreven.

Als inwoner van Hoograven herken ik de studentenpanden in mijn straat eerder aan de opeenhoping van oude fietsen voor de deur dan aan laveloze types die voor hun voordeur in slaap zijn gevallen omdat ze hun sleutel niet meer konden vinden. Ook ervaar ik meer geluidsoverlast van mijn klussende achterbuurman dan van de studenten in het huis naast mij.

Studenten wordt vaak verweten dat ze weinig terugdoen voor de stad.

Toch zijn er veel goede voorbeelden hoe het anders kan. De stichting MOVE die zich inzet voor kinderen in achterstandswijken, is ontstaan uit de contacten tussen studentenroeivereniging ORCA en de lagere scholen in Hoograven-Zuid.

De stichting Kookeiland, waarin migrantenvrouwen de catering verzorgen voor bedrijven, is opgezet door bedrijfskundestudenten van Enactus Utrecht.

Het is eenvoudig trots te zijn op onze studerende deelnemers aan de Olympische Spelen en op het Utrechts Studenten Koor en Orkest, maar het wordt tijd ook waardering te uiten voor de economische, culturele, sportieve en sociale bijdragen van studenten aan de stad Utrecht en de liefde van twee kanten te laten komen.

Dit artikel verscheen eerder in het AD/Utrechts Nieuwsblad van 10 augustus 2013.

Advertentie