Reserveer de Warande voor buitenlandse studenten

Body: 

De Warande is niet populair bij Utrechtse studenten. Het studentencomplex in Zeist zou daarom uitstekend geschikt zijn voor zogenoemde shortstay studenten.

De SSH heeft, zeker sinds de golf aan nieuwe gebouwen op de Uithof, een redelijk groot en bovenal veelzijdig aanbod aan studentenwoningen. De meeste flats en stadspanden kunnen zich in behoorlijke populariteit bij de studenten verheugen. De Warande in Zeist is, helaas, een uitzondering op die regel.

De Warande is niet populair bij Utrechtse studenten. Het studentencomplex in Zeist zou daarom uitstekend geschikt zijn voor zogenoemde shortstay studenten.

De SSH heeft, zeker sinds de golf aan nieuwe gebouwen op de Uithof, een redelijk groot en bovenal veelzijdig aanbod aan studentenwoningen. De meeste flats en stadspanden kunnen zich in behoorlijke populariteit bij de studenten verheugen. De Warande in Zeist is, helaas, een uitzondering op die regel.

De Warande werd opgeleverd in 1981 en trok veel studenten die niet in de grote stad wilden wonen en/of studeerden in de Uithof. Die fietstocht naar de Uithof bedraagt tien minuten door een mooi natuurgebiedje. Intussen ben je omgeven door bomen en groen. De populariteit voor de Warande heeft altijd wat in de schaduw gestaan van de IBB-woningen, Tuindorp-West en (later) de Cambridgelaan. Kennelijk wonen de meeste studenten erg graag in de stad en willen ze daar ook langer voor wachten. En sinds in de Uithof serieus aan studentenhuisvesting is gewerkt, is de populariteit van de Warande definitief tanende. Immers, ook op de Uithof woon je buiten de grote stad en hoef je, in plaats van tien minuten op de fiets, hooguit vijf minuten met de benenwagen naar college. En of je nu op de Cambridgelaan, Bisschoppen of Casa Confetti woont: waar je ook kijkt, ben je omgeven door bomen en groen. Net als op de Warande.

Niet zo verwonderlijk dat de wachttijd voor de Warande, zeker na het hoogtepunt van de kamernood – rond 2002 – korter en korter is geworden. Een paar jaar geleden heeft de SSH zelfs een bericht op haar homepage geplaatst voor huurders die ‘snel’ een kamer zochten: schrijf je in voor de Warande, dan heb je over drie maanden een kamer! Intussen neemt het aantal Short Stayers dat naar Utrecht komt, gestaag toe – en die stroom studenten wil ergens kunnen wonen. De korte wachttijd voor de Warande zal ongetwijfeld hebben bijgedragen tot de beslissing van de SSH om daar een aantal studentenkamers toe te wijzen aan Short Stayers. Zonder in te willen gaan op de nogal stroeve manier waarop de Short Stay-kamers zijn gerealiseerd: het is een goede beslissing geweest voor het behoud van de leefbaarheid van de Warande. Stel dat de SSH niet had besloten die, meer dan honderd kamers, aan Short Stayers toe te wijzen, dan was er een gerede kans op leegstand geweest.

Nog altijd blijkt de populariteit voor de Warande gering. Zelfs nu minder kamers beschikbaar zijn voor Nederlandse studenten, is de druk op de kamers niet toegenomen. Het valt waarschijnlijk niet uit te zoeken of de aanwezigheid van Short Stayers op de Warande positief of negatief is, of überhaupt hierop van invloed is.
We weten dat er steeds meer Short Stayers richting Utrecht komen, en we weten dat de Warande slechts weinig studenten weet te trekken. De SSH wil geen potentiële leegstand in haar onroerend goed, en tegelijkertijd wil de SSH in de groeiende behoefte aan Short Stay-kamers kunnen voorzien. In de Uithof zijn intussen ruim 2200 studentenwoningen gerealiseerd, en er is plek (en ruimte in het gemeentelijke bestemmingsplan) voor nog eens zoveel studenten.
Zo kunnen studenten die niet in de stad willen wonen, in de Uithof terecht, kunnen de Short Stayers op de Warande, dicht in de buurt van ‘hun’ studentenstad Utrecht, terecht, en zit de SSH niet in haar maag met een moeilijk te slijten Zeistse locatie.

De woningmarkt schreeuwt, kortom, om een nieuw beleid bij de SSH: wijs tussen nu en vijf jaar alle studentenkamers op de Warande toe aan Short Stayers.

Facebook Twitter Whatsapp Mail