Sinterklaastentamen

Ik vier Sinterklaas altijd samen
Met familie en vrienden met name,

Maar nu mag het fijn
Op een zaterdag zijn

En dan heb ik helaas een tentamen.

In periode 1 zou bij de faculteit Bètawetenschappen een tentamen op de zaterdag plaatsvinden. Na het faculteitsbestuur te hebben gevraagd waarom, kreeg ik het antwoord dat dat nou eenmaal het geval kan zijn en dat het ook in periode 2 kon gebeuren.

Deze maatregel was genomen vanwege de door corona beperkte capaciteit voor fysieke tentamens, zo werd verteld. Ondanks corona vragen veel docenten fysieke tentamens aan terwijl slechts 30 procent van de normale tentamenruimte beschikbaar is. Om die reden wordt  - behalve van de normale tentamenmomenten - gebruikgemaakt van de late avonduren en nu dus ook van de weekenden.

Het tentamen in periode 1 heeft uiteindelijk nooit op de zaterdag plaatsgevonden, maar in periode 2 kon de zaterdag niet aan de roostermakers ontsnappen. Zaterdag 6 februari en de verjaardag van ons aller favoriete goedheiligman, zaterdag 5 december, zijn ten prooi gevallen aan dit scheve tentamenbeleid dat getuigt van een gebrek aan respect voor zowel studenten als staf.

Fulltime studeren omvat, net als fulltime werken, veertig uur in de week. Daarbij gaat het om doordeweekse contacturen en vrij in te plannen zelfstudie. Hoewel dit vrij in te vullen is, hoef ik niemand uit te leggen dat studenten dit doorgaans doordeweeks inplannen en waarde hechten aan vrije tijd in het weekend.

Sporten kan nu nauwelijks, maar een bijbaan is nog steeds een goede reden om van de zaterdag af te blijven. Na dit in de vergadering van de faculteitsraad te hebben ingebracht, werd mij verteld dat het slechts om één zaterdag in tien weken ging, dat kan toch wel? Nee, dat kan helaas niet. Als jij weinig tot niets leent en afhankelijk bent van dit geld, neem je er geen genoegen mee als een tiende hiervan je wordt ontzegd.

Voor zover ik weet, heeft het faculteitsbestuur nog niet nagedacht over (laat staan toegezegd om) studenten te compenseren voor inkomsten die zij door een tentamen mislopen. Daarnaast moeten studenten met een week-OV op zaterdag voor hun vervoer betalen. Ook hiervoor ontbreekt een tegemoetkoming vanuit de faculteit.

Je zou van mensen die al decennialang werken, verwachten dat zij geen moeite zouden hebben met het respecteren van het weekend. Toch heeft het faculteitsbestuur dit wel. Dit getuigt van een gebrek aan respect voor hun stafleden, aangezien zij nu op de zaterdag moeten surveilleren bij een tentamen.

Nu zou je kunnen zeggen: “Maar die docenten hebben er zelf voor gekozen een fysiek tentamen te geven, dan hadden ze maar een online tentamen moeten aanbieden.” Hier ben ik het grotendeels mee eens, ware het niet zo dat sommige tentamens simpelweg niet fraudebestendig online aan te bieden zijn, omdat zij bijvoorbeeld vol zitten met reproductievragen. Deze tentamens moeten dus fysiek gehouden worden om betrouwbaar te zijn, wat voor een aantal studenten tot hun bitterste Sinterklaascadeautje heeft geleid. Veel andere tentamens kunnen echter zonder al te veel moeite fraudebestendig online worden aangeboden en ik moedig alle docenten aan om dat dan ook te doen.

Behalve dat tentamens op zaterdag respectloos zijn voor studenten en staf, getuigt de maatregel ook van een gebrek aan zelfrespect. Er zijn vanwege corona namelijk aangepaste tentamentimeslots in gebruik, waar de zaterdag helemaal niet tussen staat! De faculteit gaat zo tegen haar eigen beleid in en laat hiermee zien de makkelijkste oplossing de beste te vinden.

Laat het glashelder zijn dat ik de roostermakers in geen geval de schuld geef van deze zotte zaterdagen. Zij voeren in deze ongekend onvoorspelbare tijden onder hoge druk een beleid uit waarvan de eindverantwoordelijkheid bij het faculteitsbestuur ligt. Het is juist de taak van het faculteitsbestuur om docenten aan te sporen hun tentamens om te zetten naar fraudebestendige onlineversies zoals openboektentamens met veel inzichtsvragen.

Daarnaast is het ook aan het faculteitsbestuur om de hiervoor benodigde ondersteuning beschikbaar te maken in de vorm van bijvoorbeeld extra studentassistenten. Dat kan tot aanzienlijke verlichting van werkdruk leiden. Zo wordt werken niet alleen prettiger voor stafleden, maar kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs hoog houden onder omstandigheden die ongelooflijk veel flexibiliteit en inzet vergen van onze docenten.

Advertentie