Stop de selectiegekte!

Bij bijna de helft van de Utrechtse masters is selectie de standaard, blijkt uit onderzoek van de Keuzegids Universiteiten 2018. De Universiteit Utrecht (UU) beweert zelfs dat er bij alle masters geselecteerd wordt. Dat er niet bij iedere selectie daadwerkelijk geselecteerd wordt, lijkt er niet toe te doen. Dit noemt men ook wel schijnselectie.

Studenten worden door (schijn)selectie ernstig benadeeld; selectie werkt zelfselectie in de hand, verhoogt de prestatiedruk en is daarnaast voor zowel de universiteit als de student tijdrovend. De UU moet daarom de schijnselectie zo snel mogelijk afschaffen.

Studenten zien af van masters met een selectieprocedure, blijkt uit het tussenrapport van de onderwijsinspectie over selectie in de WO-master. “Men verwacht dat deze [selectie] te intensief of te competitief zal zijn (respectievelijk 19 en 14 procent)”. Studenten bedenken zelf redenen waarom ze niet geschikt zijn voor de master, waardoor ze zichzelf bij voorbaat al afwijzen. Door deze zelfselectie loopt de UU een groot aantal getalenteerde studenten mis, terwijl de documenten die studenten aan moeten leveren niet eens altijd doorslaggevend zijn voor de toelating.

Na de invoering van vele selecties beweerde het universiteitsbestuur dat prestatiedrang bevorderd wordt door selectie. Steeds meer studenten ervaren geen prestatiedrang, maar enorme prestatiedruk, onder andere door de toelatingseisen van de masters. 12 Procent van de studenten die afzagen van een master met selectie deden dit omdat ze dachten toch niet te worden toegelaten, aldus het tussenrapport van de onderwijsinspectie. De toegankelijkheid van de masters komt hierdoor ernstig in het geding.

Ten slotte is het uiterst onredelijk om de student bij de selectie van de master te belasten met het schrijven van allerlei documenten, zoals motivatiebrieven, waar vervolgens weinig of niks mee gedaan wordt. Schrijft een student zich in voor meerdere masters aan de UU, dan neemt deze last alleen maar toe. Het wordt tijd dat studenten niet meer afgeschrikt worden om een master te volgen, maar worden aangemoedigd! De universiteit zou zich moeten richten op toegankelijk onderwijs in plaats van op selectie. Stop daarom direct met de onnodige selectiegekte.

Carlijn van Schijndel, bestuurslid onderwijs bij studentenunie Vidius

Advertentie