Studieplekken 'reserveren' is egoïstisch

Body: 

Van student Algemeen Sociale Wetenschappen Jurriaan Jacobs mogen er best meer studieplekken bijkomen, maar hij vindt ook dat studenten de hand in eigen boezem moeten steken: geen plekken reserveren en niet alleen studeren vlak voor een tentamen. 

Van student Algemeen Sociale Wetenschappen Jurriaan Jacobs mogen er best meer studieplekken bijkomen, maar hij vindt ook dat studenten de hand in eigen boezem moeten steken: geen plekken reserveren en niet alleen studeren vlak voor een tentamen. 

Een opvallend verschijnsel doet zich met regelmaat voor bij studiewerkplekken; zowel in de binnenstad als in De Uithof. Ongeveer twee weken voordat tentamenweken beginnen, stromen bibliotheken en studielandschappen vol met studenten die ineens een gigantische drang krijgen om al het achterstallig onderhoud in te halen. Dit in de hoop goed voorbereid op het tentamen te komen en het vak met een positief resultaat af te ronden. 

Tussen 8 en half 9 ’s ochtends is een stormloop op de bibliotheek waardoor je om 5 over 9 geen enkele kans meer maakt op een plekje. De drukte die de tentamenperiode kenmerkt, wordt alleen geëvenaard in de eerste twee weken van het begin van de studie.

Wanneer studenten tentamenstress ervaren, gaan ze vaak rare dingen doen. Zo lijkt iedereen aanspraak te willen maken op een studiecabine, maar slechts enkelen lijken de tijd in die cabine volledig te benutten. Hoe vaak gebeurt het niet dat studenten massaal een cabine bestormen, hun hebben en houden in het betreffende hok dumpen en vervolgens anderhalf uur gaan koffiedrinken bij een niet nader te noemen luxe koffiegelegenheid in De Uithof? Het zelfde geldt overigens ook voor computerwerkplekken.

Mocht je de moed hebben opgevat om toch in een dergelijke cabine te gaan zitten, loop je het risico om uitgekafferd te worden door één van de territoriale studenten die na een volle ochtend gezellig koffiedrinken en bijkletsen even komt kijken of zijn of haar boeken er nog liggen. Deze egoïstische studenten zijn er debet aan dat er in elk geval tijdens de tentamenperiode te weinig plekken zijn.

Spitsuur
Maar het is erg simpel om over een tekort aan werkplekken te zeuren, als je alleen de laatste twee weken van een blok op de universiteit bent te vinden. Studenten zouden eens wat beter naar de planning van het onderwijsblok moeten kijken en de stof van het vak moeten bijhouden. Dat vereist natuurlijk enige mate van inzicht en inzet, maar zo hoeven ze niet vruchteloos de laatste twee weken voor een tentamen te blokken in de hoop op een zesje. Wanneer studenten dat zouden doen, worden massale pieken zoals ze nu zichtbaar zijn in elk geval een beetje minder en is het vervolgens bestuursmatig ook interessant om meer computerwerkplekken te maken.

Toch wil ik niet alle studenten generaliseren en is er, wanneer bovenstaande studenten eens kritisch naar zichzelf kijken nog steeds een probleem. Te weinig werkplekken met een stopcontact, te weinig wifi-capaciteit en te weinig ondersteuning van de universiteit om op je laptop hetzelfde te kunnen doen als op een universitaire PC. De infrastructuur van de universiteit is nog lang niet ingericht op ‘flexstuderen’, maar het wordt zo langzamerhand wel verwacht. Verbeter de infrastructuur en laat studenten eens kritisch naar zichzelf kijken, dan los je een groot gedeelte van de problemen al op.

Facebook Twitter Whatsapp Mail