Uitkomst voor starters

Onder de opmerkelijke naam ‘Jebber’ zullen SSH Utrecht en woningbouwcorporatie Mitros samenwerken om starterswoningen te realiseren. Een gat in de Utrechtse woningmarkt.

Het is zonder al te gekke maatregelen mogelijk om een studentenwoning te krijgen. Voor overige huurders heeft Woningnet een aanbod van vele duizenden relatief goedkope huurwoningen in en buiten de stad. En er zijn genoeg huizen te koop van de meest uiteenlopende groottes op de meest diverse locaties, voor gevarieerde prijzen.

Maar starterswoningen zijn al vele jaren erg dun gezaaid in Utrecht. Het koopsegment voorziet in vele budgetten, behalve in dat van de starters. En op de woningen van Woningnet is het dermate lang wachten dat de huurder, als hij eenmaal ‘aan de beurt’ is, vaak geen starter meer is. Nieuwe huurders van SSH kunnen sinds een aantal jaren tegelijkertijd op de wachtlijsten van SSH en van Woningnet komen met een ‘combi-inschrijving’ – net zoals het campuscontract een maatregel om doorstroming te verbeteren. De wachttijd nam over de jaren echter toe, waardoor lang niet iedereen naar een woning kan doorverhuizen als het einde van de studententijd nadert, of zelfs is overschreden.

Corporaties deden weinig, en de gemeente overigens ook. Krapte op de woningmarkt is namelijk handig: het drijft vaak de prijs op, waardoor je voorkomt dat je veel laagopgeleide, weinig verdienende inwoners aantrekt – om veel redenen een doelgroep die gemeentes liever niet aan willen trekken – en daarbij trekt Utrecht dankzij de universiteit en hogescholen zonder enige moeite jaarlijks tienduizend potentiële stadsbewoners aan, hoogopgeleid en vaak veel geld verdienend, waarvan velen inderdaad in en rond Utrecht blijven wonen.

Eén van de oorzaken van krapte op de startersmarkt is het beruchte scheefwonen. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een bepaald minimum- én een bepaald maximuminkomen. Veel huurders blijven echter, ook als ze officieel te veel geld verdienen, in hun sociale huurwoning zitten. Controle was er nauwelijks. SSH, of welke andere corporatie ook, kan dit probleem op zichzelf niet aanpakken, daar is de provinciale of zelfs nationale overheid voor nodig. Met het campuscontract voor studentenwoningen ontstond het begin van een oplossing, maar die maatregel heeft pas echt zin als corporaties die aparte markt van starters aanboren, zodat de ex-studenten daadwerkelijk weg kúnnen.

SSH en Mitros springen in dit gat in de markt, in een samenwerkingsverband met de naam ‘Jebber’ (Yabber is Engels voor een betekenisloze reeks lettergrepen en ‘woorden’).  Goed nieuws, maar het is wel erg laat. Het scheefwonen gebeurt al vele jaren lang, en wellicht nog ouder is de krapte op de studentenmarkt, mede veroorzaakt door oud-studenten die in studentenhuizen blijven wonen door een gebrek aan goedkopere huur- of koopwoningen. Het is vooral zinvol om goedkope huurhuizen aan te bieden, omdat starters tijdelijke contracten hebben en geregeld van baas of baan veranderen – ze mogen, kortom, vaak niet eens een koopcontract tekenen. Het grootschalig (denk aan tienduizenden woningen) realiseren van starterswoningen is van substantiële invloed op de woningmarkt, zeker als hier enige vaart achter zit.

Nu maar hopen dat Jebber niet te lijden krijgt van scheefgroei.

Advertentie