Universiteit en hogeschool bemoeien zich te veel met beleid van verenigingen

Grondwettelijk kennen we in Nederland het principe van vrijheid van vereniging. In de praktijk houdt dit in dat een vereniging vrij is en zelfstandig (binnen de wet) keuzes mag maken en beleid voeren. Dit geldt natuurlijk ook in tijden van corona. Utrechtse studie- en studentenverenigingen stond het dan ook tot voor kort vrij om zelf afwegingen te maken en evenementen te organiseren die volgens de gemeentelijke noodverordening en landelijke maatregelen konden worden verantwoord. Zij waren vrij om zelf vergunningen aan te vragen voor de introductietijden en gingen zelf in overleg met de GGD of de gemeente over de mogelijkheden. Dit recht hebben de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht plotseling ernstig geschonden.

De universiteit en hogeschool misbruiken hun machtspositie door het ernstig inperken van de vrijheid van studie- en studentenverenigingen om zelfstandig beleid te voeren. In een brief hebben ze laten weten dat verenigingen niet meer de vrijheid hebben om zelf te beslissen hoe zij komend collegejaar invulling geven aan de introductie en overige evenementen. Onder het mom van de coronapandemie voeren de universiteit en hogeschool een compleet eenzijdig beleid.

Kennismakingstijd
Het is natuurlijk niet zo dat de UU en HU geen input mogen leveren bij de verenigingen, zij betalen immers de bestuursbeurzen van de bestuurders en geven bij sommige verenigingen ook een financiële bijdrage. In het verleden zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de invulling van de kennis makings tijden (KMTs) bij de gezelligheidsverenigingen. Hierbij is het woord ‘afspraken’ erg belangrijk. Er werd overlegd tussen de verschillende partijen en deze kwamen tot een overeenkomst waar ze allen achter stonden.

Dat is nu niet gebeurd. Elke vorm van werken aan het al brokkelende studentenwelzijn is verboden gemaakt. Activiteiten die een week geleden nog konden plaatsvinden, zijn vanaf heden verboden gemaakt. Dit terwijl er landelijk alleen maar is versoepeld. Dit is niet alleen een enorme domper voor verenigingen die al van alles op de planning hadden staan. Het is ook nog eens een grote financiële strop. Veel verenigingen hebben namelijk al vooruitbetaald op bijvoorbeeld testcapaciteit voor evenementen, (kamp-)locaties en de inkoop van attributen voor tijdens de introductie. Dit alles is natuurlijk aangekocht na goed overleg tussen de verenigingen en de hogere machten bij de overheid. Iedereen wist dat er risico's zaten aan het organiseren van evenementen in een turbulente tijd als deze. Daarom heeft de centrale overheid ook de subsidieregeling evenementen in het leven geroepen. Deze valt echter niet aan te spreken als de overheid iets niet verbiedt maar de universiteit wel.

Scheve situaties
Dit beleid veroorzaakt scheve situaties. Stel een verenigingslid organiseert zelfstandig een hypothetische sportdag. Eentje waar toevallig alleen leden van de vereniging voor worden uitgenodigd conform het beleid van de overheid. Dan hebben de hogeschool en universiteit daar dus niks over te zeggen. Op papier is de vereniging immers helemaal niet verbonden aan zo’n evenement. Ook hebben veel verenigingen wel stichtingen of oud-leden verenigingen die ook niet verbonden zijn aan de instellingen. Als zij activiteiten organiseren voor de leden, mag dat dan wel? Die hebben zich immers aan de wet te houden en zijn dus niet gebonden aan het beleid van de onderwijsinstellingen.

Ik vraag dan ook aan de UU en HU om dit dystopische beleid terug te draaien. De verenigingen hebben zich het afgelopen anderhalf jaar enorm hard ingezet voor jullie en het welzijn van de studenten. Ze hebben bewezen in staat te zijn zich enorm flexibel op te stellen, zich verantwoordelijk te gedragen en keer op keer dingen te organiseren die de studenten met elkaar in contact houden. Dit beleid voelt als een steek in de rug van de mensen die zich het hardst inzetten voor jullie. Ga in overleg met de verenigingen. Vraag wat voor plannen ze al hadden. Leg je standpunt uit, maar creëer geen tweekampenoorlog. Crisismanagement vraagt om samenwerking.

Lees ook dit bericht: 'Studieverenigingen UU boos over verbod op introductiekamp'

Advertentie