UU moet fossiele investeringen ABP afkeuren

Werknemers in het onderwijs bouwen verplicht pensioen op bij het ABP. Dit fonds investeert in de fossiele industrie wat een grote bedreiging vormt voor ons klimaat en voor ons pensioen. Tijd voor de UU om het ABP op andere gedachten te brengen. Tijd voor verandering.

De klimaattop in Parijs is in alle opzichten een mijlpaal op het gebied van klimaatbeleid. De leiders van 195 landen kwamen overeen dat er hard moet worden ingegrepen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Het belangrijkste doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Maar liever zien de landen dat de opwarming beperkt blijft tot maximaal 1,5 graad. Aangezien de aarde nu al ongeveer 1 graad warmer is, is er dus geen tijd meer te verliezen.

Koolstofvrije economie
Als we de uitstoot van kooldioxide (CO2) en methaan niet beperken, bereiken we over vijf jaar de 1,5 graad opwarming. Dat is voor 66 procent zeker. Uitgerekend is dat wanneer we onder de 2 graden-doelstelling willen blijven, 80 procent van de fossiele brandstofvoorraden in de grond moeten blijven zitten. Voor het ambitieuzere doel van 1,5 graad, moet dus een nog groter deel van de fossiele brandstoffen onaangeroerd blijven.

Om de Parijse doelen te halen, moeten we dus snel naar een koolstofvrije economie overschakelen. Investeren in de fossiele industrie hoort daar dus niet bij. Beter is het om grootschalig te investeren in groene energie en nieuwe technologie. Vooral omdat Nederland vergeleken andere EU-landen, ver achter blijft op het gebied van duurzame energie: alleen Luxemburg en Malta doen het slechter dan Nederland.

Riskante investeringen
Investeringen in de fossiele industrie vertraagt niet alleen de transitie naar groene energie, ook zijn deze investeringen geleidelijk economisch steeds riskanter geworden. De politiek zal namelijk vroeg of laat eisen dat een groot deel van de fossiele brandstoffen in de grond moeten blijven om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Voor bedrijven als Shell en Exxon Mobile betekent dit dat ze tot wel 60 procent van hun beurswaarde gaan verliezen doordat ze hun reserves in de grond niet kunnen exploiteren.  Met nog geen één  procent van hun investeringen in groene energie lijkt een bedrijf als Shell niet in staat om dit lot nog bespaard te blijven.

Investeringen in de fossiele industrie zoals ABP doet, zijn dus niet alleen erg risicovol geworden sinds het verdrag in Parijs, ze staan ook lijnrecht tegenover de ambities die onze overheid heeft uitgesproken op weg naar een groene en duurzame economie.

Relatie ABP
Ongeveer 10 procent van de 372 miljard die het ABP onder beheer heeft, is op dit moment geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Door hun  investeren in fossiele brandstoffen terug te trekken, kan het ABP het financieel risico vermijden. Daarmee zou ook het pensioengeld van meer dan twee miljoen Nederlanders, waaronder dus ook het geld van alle UU-medewerkers, niet meer aangewend worden voor de verdere exploitatie van kolen, gas en steenkool.

De UU wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Op dit moment speelt  pensioenfonds ABP hierin geen rol. Wij stellen dat het pensioenfonds van de werknemers van de UU wel binnen die ambitie moet vallen. Als eerste stap zou de universiteit het voorbeeld van de gemeente Utrecht moeten volgen en openlijk afstand moeten nemen van de investeringen die het ABP heeft uitstaan in de fossiele industrie.

Advertentie