Waardering talent moet centraal staan

Een sterke betrokkenheid bij, identificatie met en verantwoordelijkheidsgevoel voor de studie. Dat zijn volgens een studentendenktank belangrijke elementen van een ambitieus studieklimaat.  De studenten verzorgen op 7 juni de opening van de lustrumconferentie ‘Sirius Voorbij: Uni van Utrecht 2013’.

In 2013 loopt de Sirius-subsidie voor de excelleerprogramma’s af. Het is een belangrijk moment om te kijken wat zij hebben opgebracht en wat we ervan kunnen leren voor de gehele universiteit. Als het gaat om studeren zijn studenten de experts en daarom staan zij die dag in de schijnwerpers om hun visie op de talentvolle universiteit van de toekomst te geven.

Excellente uitblinkers en ambitieuze studiesterren; studenten verleggen hun grenzen en laten hun beste kant zien in de verscheidene talentprogramma’s die de Universiteit Utrecht te bieden heeft. Descartes College, University College, en vele andere honoursprogramma’s timmeren al jaren aan de weg van de wetenschap om leergierige en geïnteresseerde adolescenten om te toveren tot innovatieve academici en intellectuele alleseters. In een grote universiteit met een enorme variatie aan studenten en studies lijkt het onmogelijk iedereen te laten excelleren. Is talentonderwijs dan alleen iets voor de allerslimsten? De studenten die op de conferentie presenteren geloven hier niet in, en komen met ideeën om de weg vrij te banen voor een ambitieus studieklimaat waarin iedereen wordt gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen.

Wat maakt de honoursprogramma’s volgens hen succesvol en hoe kunnen we die elementen toepassen in de hele universiteit? Op het eerste gezicht spreken kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en selectie aan, maar het echte beeld is toch genuanceerder. Uiteindelijk valt of staat talent met de relatie tussen docent en student, het creatieve initiatief binnen en buiten de studie en (de naleving van) goede afspraken en studieverwachtingen. De studentendenktank gelooft in het positieve effect dat een sterke betrokkenheid bij, identificatie met en verantwoordelijkheidsgevoel voor de studie heeft op het ambitieniveau van iedere student. Dit geldt overigens niet alleen voor studenten, maar voor iedereen die werkzaam is aan de universiteit. Of iemand nu samen met zijn of haar professor tijdens de bachelor een onderzoek publiceert, een studentenorganisatie bestuurt of simpelweg voor het hoogste cijfer gaat, de waardering van al dit talent moet centraal staan in de Uni van Utrecht na 2013.

Studenten, beleidsmedewerkers, docenten en managers vanuit de hele lengte en breedte van de universiteit komen 7 juni samen om na te denken over het studietalent van de toekomst. De studentendenktank opent met een presentatie over het ambitieuze studieklimaat zoals zij het ervaren hebben, gevolgd door lezingen van Robbert Dijkgraaf en Paul Schnabel over talentbeleid, overgaand in een zestal verschillende interactieve workshops waarin de suggesties die de studenten gemaakt hebben verder uitgediept worden door de bezoekers van de conferentie.

Voel jij je betrokken bij hoe deze Universiteit verder moet met het stimuleren van talent, heb jij een mening over wat de echte succesformule hoort te zijn, of wil je gewoon weten wat de plannen zijn? Schrijf je zo snel mogelijk in voor de Lustrumconferentie en doe mee met deze bijzondere middag!

Advertentie