Waarom Engels de officiële taal van de UU-Raad moet zijn

Toen ik voor de universiteitsraad werd gekozen, wist ik dat ik een van de twee eerste internationale studenten zou worden en ook deel zou uitmaken van een pilot voor Luistertaal - een concept waarbij sprekers verschillende talen gebruiken, maar voldoende receptieve vaardigheden hebben om elkaar goed te kunnen verstaan. Met andere woorden, internationals spreken Engels en Nederlandse moedertaalsprekers spreken Nederlands.

Ondanks de zeer lage Nederlandse taalvaardigheid die ik in juli 2020 had, dacht ik altijd dat ik mijn achterstand snel zou inhalen en veel van de inhoud van de discussies zou begrijpen. Zodra het raadsjaar begon, besefte ik echter hoeveel ik kon begrijpen: niets.

In mijn allereerste  commissievergadering van de U-raad, zei ik tegen iedereen dat ik er niets van begreep en vroeg ik of ze naar het Engels wilden overschakelen, maar het antwoord was "ons was verteld dat we dit jaar Luistertaal zouden gebruiken, dus dat doen we niet". Ik was... overrompeld. Ik had zo snel mogelijk een tolk nodig, want mijn Nederlandse taalvaardigheid zou niet van de een op de andere dag exponentieel groeien.

Tolkprobleem opgelost, alles leek te werken: Ik gebruikte software DeepL om mijn e-mails, memo's en brieven te vertalen die in de raadsvergaderingen moesten worden besproken, WhatsApp- en Slack-berichten (ik wilde niets missen!). Maar na een paar weken raakte ik echt gedemotiveerd en miste ik het emotionele uithoudingsvermogen dat deze functie vereist.

Toen het Strategisch Plan 2020-2025 werd besproken, realiseerde ik me dat andere Universiteitsraden in Nederland al zijn overgestapt van het Nederlands naar het Engels toen er niet-Nederlandse raadsleden waren gekozen, waaronder Erasmus, Wageningen en Tilburg University. Als andere universiteitsraden in Nederland in het Engels hebben beraadslaagd en memoranda, brieven en notulen officieel hebben vertaald, waarom zou onze universiteit dan niet hetzelfde doen? Daarom schreef ik een notitie over het taalbeleid van de Universiteitsraad, waarin ik de volgende drie wijzigingen voorstelde, gebaseerd op vier hoofdpunten.

De ambities van de Universiteit Utrecht
In het Strategisch Plan 2020-2025 staat dat "de Universiteit Utrecht een brede, Nederlandse en internationale universiteit is" en dat "we streven naar een omgeving die steeds inclusiever en internationaler is". De universiteit heeft een Diversity Dean en er zijn veel mensen die zich inzetten voor een inclusiever beleid en een betere internationaliseringsstrategie. Waarom? Omdat de UU divers is, maar niet inclusief.

Moet de universiteitsraad de strategie van de universiteit niet onder de aandacht brengen? Twee internationale studenten hebben dit jaar voor het eerst zitting genomen in de Raad, maar een actieve rol spelen in de Raad is iets heel anders dan gewoon in de Raad zitten. Ondanks de intensieve cursus Nederlands, de tolk en de officiële vertaling van de stukken is de Universiteitsraad niet inclusief en voldoet hij niet aan de ambities van de UU om internationaler te worden. Zoals ik al zei in mijn recente interview met DUB, moet integratie van twee kanten komen en op dit moment vraagt lingua receptiva alleen maar veel inspanning van de internationale leden, die geen andere keuze hebben dan hun standpunten duidelijk te beargumenteren en te verwoorden in het Engels. Verder, moeten ze samenvattingen van de vergaderingen van de Raad lezen, wat hun punten nogmaals bewijst. Hoe zou dit een middenweg oplossing kunnen zijn?

Waarom werkt Luistertaal niet?
Voor een niet-Nederlands sprekend raadslid is een mandaat van een jaar niet genoeg om de vaardigheid in luisteren en lezen in het Nederlands te bereiken die nodig is om Luistertaal toe te passen. Tenzij een internationaal raadslid de Nederlandse taal beheerst op hogere, het zogeheten B2 of C1 niveau, is Luistertaal gewoon niet haalbaar. Daarom zou de Universiteitsraad van Utrecht, als het taalbeleid niet verandert, heel duidelijk moeten maken dat niet-Nederlandstalige studenten en medewerkers met een Nederlandse taalvaardigheid lager dan B2/C1 zich niet kandidaat mogen stellen voor de Universiteitsraad.

Overgangsperiode
Tot slot: de UU is een internationale universiteit. Bijna 10 procent van de studenten en 30 procent van het personeel is internationaal, wat betekent dat één op de vijf leden van de UU-gemeenschap die zich mogelijk kandidaat zouden kunnen stellen voor een zetel in de Universiteitsraad, waarschijnlijk zal terugdeinzen als ze geconfronteerd worden met de taalbarrière, die er niet was toen ze solliciteerden naar een opleiding of een baan aan de universiteit. Moeten we dan van internationale studenten verwachten dat ze Nederlands spreken als ze solliciteren naar een functie in een medezeggenschapsorgaan?

Als internationale student heb ik het gevoel dat het huidige, meertalige beleid van de Universiteitsraad het bestaan van niet-Nederlandssprekende leden gewoonweg verdringt, en het zo onaangenaam maakt dat de inclusiviteit van internationale studenten en medewerkers geen probleem meer zal zijn omdat ze gewoon zullen afzien van participatie of enige vorm van verdere integratie in de gemeenschap.

Lees ook: Waarom Engels niet de officiële taal van de UU-raad moet zijn

Advertentie