Waarom is inschrijven voor cursussen bij andere faculteiten zo lastig? Osiris zegt…. NEE!

Heb je ooit geprobeerd je in te schrijven voor een cursus die echt goed aansluit bij je studie, om er uiteindelijk achter te komen dat dit niet kan in Osiris? Om het nog irritanter te maken, krijg je ook geen uitleg waarom je je niet kunt inschrijven. Behalve dat je bij een ander departement of andere faculteit bent ingeschreven dan degene die het vak aanbiedt.

Of misschien ben je iemand die enthousiaste studenten heeft moeten afwijzen. Alleen maar omdat het systeem zegt dat het vak dat jij geeft studenten van een bepaalde studierichting voor moet laten gaan – ondanks het feit dat je er makkelijk een paar extra bij kunt hebben. Hoe dan ook, dit kan een punt van ergernis zijn voor zowel studenten als docenten, gezien het streven van de universiteit naar interdisciplinair onderwijs.

Wij, de universitaire gemeenschap, hijsen alumni als Rutger Bregman maar wat graag op het schild vanwege zijn interdisciplinaire kijk op de wereld. De pre-leenstelstudenten hadden de mogelijkheid om zich breed te oriënteren en in contact te komen met studenten vanuit verschillende disciplines. Deze interdisciplinaire benadering heeft veel opgeleverd. Bregman volgde naast zijn opleiding geschiedenis ook vakken bij filosofie en sociologie. Volgens hem speelde deze brede basis een belangrijke rol bij zijn later behaalde successen.

Toch is het volgen van cursussen die van het voor jou uitgestippelde pad gaan voor veel studenten een grote administratieve horde. Om er maar eens een oud-Hollands spreekwoord bij te halen: ze zien door de bomen het administratieve bos niet meer. Dat gezegd hebbende, de UU doet zeker haar best om interdisciplinariteit te promoten en faculteiten samen te laten werken. Studies als Philosophy, Politics and Economics (PPE), One Health en Liberal Arts & Sciences laten zien dat de UU zich inzet voor breed en interdisciplinair onderwijs. Zelfs een relatief disciplinaire opleiding als Geneeskunde biedt minors als Medical Humanities. Zulke initiatieven slaan een brug tussen ve

Maar goed, wijk je af van de vastgestelde route dan krijg je te maken met weerstand van cursuscoördinatoren die vertellen dat het om een of andere bureaucratische reden niet mogelijk is om je in te schrijven. Uitzonderingen zijn geen optie. 

Natuurlijk is ht logisch dat studenten die het vak verplicht moeten volgen voorrang krijgen.  Alleen is het niet altijd nodig om andere studenten te weigeren, zeker als nog plekken beschikbaar zijn. Voor studenten is het volgen van deze cursussen een manier om zich extra te ontwikkelen.

Vandaar dat ik wil voorstellen de strenge beperkingen in Osiris af te schaffen, of op zijn minst een alternatief te bieden. Zo'n alternatief zou kunnen zijn o het cursusmateriaal openlijk beschikbaar te stellen en de grootschalige colleges openbaar toegankelijk te maken voor alle studenten. Dan wordt het voor studenten een stukje gemakkelijker om kennis op te doen,  en juist om de brede oriëntatie waar zij naar verlangen.

 

 

 

Advertentie