Water staat aan de lippen: extra geld voor hoger onderwijs is nodig

Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van Nederland. Voor blijvende welvaart, voor een succesvolle energietransitie en behalen van de klimaatdoelen, maar ook voor het organiseren van sociale, coherente maatschappij waarin op een klein stukje aarde mensen van allerlei pluimage op een vreedzame en respectvolle manier samenleven.

Hogere onderwijsdeelname aan het wo kan vanuit dat perspectief dan ook worden toegejuicht. Maar hogere onderwijsdeelname zonder dat de financiële middelen tenminste evenredig toenemen, valt niet vol te houden.

De rek is eruit
Al jaren breken medezeggenschappers op de universiteiten in Nederland zich het hoofd – in Utrecht gelukkig in toenemende mate samen met de universitaire bestuurders – hoe te voorkomen dat de werkdruk voor het personeel nog verder oploopt en hoe kan worden voorkomen dat studenten niet het volle pond krijgen in termen van begeleiding en feedback.

Immers, de bereidheid om een stapje en nog een stapje extra te zetten, is groot bij onze collega’s, zowel bij docenten als bij het ondersteunend personeel. Maar als je jaar na jaar in dezelfde tijd meer studenten moet ‘bedienen’, is de rek er op enig moment uit. Dat moment is nu gekomen. We zien regelmatig collega’s ‘omvallen’ die het jaren hebben volgehouden, maar nu aan het eind van hun Latijn zijn. Zij zijn al kopje onder gegaan; vele anderen staat het water aan de lippen. Daarom is het nu tijd voor structureel 1,1 miljard euro extra per jaar voor het wo.

Niet weer een circuit met hoepeltjes
Vlam is er daarbij voorstander van dat dit geld rechtstreeks naar de universiteiten gaat en er niet opnieuw – zoals bij de ‘kwaliteitsafspraken’ – een heel circuit van hoepeltjes wordt opgetuigd waar we dan eerst allemaal weer doorheen moeten springen.

Binnen de UU dient het geld tot snelle besteding te komen, zodat we er met zijn allen op de werkvloer ook daadwerkelijk iets van merken. Te vaak blijven middelen beschikbaar voor het aanstellen van nieuwe mensen ergens in de organisatie hangen en duurt het eindeloos voordat ze ook daadwerkelijk worden besteed. Natuurlijk, geldstromen zijn in een grote organisatie zoals de universiteit behoorlijk ingewikkeld.

Alarmdag is ook stemdag
Vlam heeft de expertise in huis om ook de komende jaren effectief met het College van Bestuur te overleggen hoe ervoor te zorgen dat het geld binnen de UU terechtkomt daar waar het zo hard nodig is.

Het hoger onderwijs heeft 6 april uitgeroepen tot Alarmdag. Overal zal actie gevoerd worden. Toevalligerwijs ook de datum waarop je voor de universiteitsraad mag stemmen. Wij zien het als taak om dit thema ook in de raad te blijven agenderen. Er is dus ook daarna nog volop werk aan de winkel. Maar eerst in actie komen op 6 april!

Advertentie