Aandeel 6-jes in studieresultaten

Body: 

Landelijk hoor je vaak dat studenten tegenwoordig berekenend en minimaal studeren: de zesjes-cultuur. In de praktijk blijkt dat mee te vallen. Analyse van de cursusresultaten over de afgelopen 10 jaar laat zien dat het aandeel zesjes van alle cursusresultaten afgenomen is. Op dit moment is ruim 1 van de 5 (voldoende) cijfers maar een afgeronde 6. Ook bij andere universiteiten komt ditzelfde beeld naar voren. (bron: afdeling Onderwijs en onderzoek)

Landelijk hoor je vaak dat studenten tegenwoordig berekenend en minimaal studeren: de zesjes-cultuur. In de praktijk blijkt dat mee te vallen. Analyse van de cursusresultaten over de afgelopen 10 jaar laat zien dat het aandeel zesjes van alle cursusresultaten afgenomen is. Op dit moment is ruim 1 van de 5 (voldoende) cijfers maar een afgeronde 6. Ook bij andere universiteiten komt ditzelfde beeld naar voren. (bron: afdeling Onderwijs en onderzoek)

Facebook Twitter Whatsapp Mail