Gemiddelde VWO-cijfers van eerstejaars bachelorstudenten neemt af

Body: 

De gemiddelde VWO-cijfers zijn de afgelopen paar jaar afgenomen. In vergelijking met vier jaar terug is het cijfer met 0,15 punten gezakt.

De gemiddelde VWO-cijfers zijn de afgelopen paar jaar afgenomen. In vergelijking met vier jaar terug is het cijfer met 0,15 punten gezakt.Het gemiddelde VWO-cijfer van eerstejaars bachelorstudenten nam tot 2007 gestaag toe. De laatste vier jaar blijkt echter dat de gemiddelden weer zijn afgenomen. In 2007 stond het landelijk gemiddelde nog op een 7 terwijl dit vorig jaar (2011) is afgenomen tot een gemiddelde van 6,85. De onderwijsinspectie heeft in haar jaarverslagen dezelfde trend geconstateerd. (bron: afdeling onderwijs en onderzoek)

Facebook Twitter Whatsapp Mail