17 procent studenten valt uit na eerste jaar

Body: 

Één op de zes eerstejaars keert na het eerste studiejaar niet meer terug bij de Universiteit Utrecht. De studieuitval bij andere universiteiten ligt gemiddeld iets hoger.

In 2010 keerde 17 procent van de Utrechtse eerstejaars na het eerste jaar niet meer terug bij de UU, ook niet bij een andere opleiding. Het Utrechtse percentage is iets lager dan in de rest van Nederland, en ook lager dan het Europese gemiddelde.

Één op de zes eerstejaars keert na het eerste studiejaar niet meer terug bij de Universiteit Utrecht. De studieuitval bij andere universiteiten ligt gemiddeld iets hoger.

In 2010 keerde 17 procent van de Utrechtse eerstejaars na het eerste jaar niet meer terug bij de UU, ook niet bij een andere opleiding. Het Utrechtse percentage is iets lager dan in de rest van Nederland, en ook lager dan het Europese gemiddelde.

Het percentage studenten dat zich na het eerste jaar inschrijft bij een andere opleiding (studieswitch) aan de UU is volgens de cijfers van de VSNU  5 procent. In de rest van Nederland en in Europa is dat percentage een stuk hoger.

Onlangs spraken de UU en Halbe Zijlstra in prestatieafspraken af dat de studieuitval naar beneden moet in Utrecht. Doel is om het aantal afvallers na het eerste jaar in 2016 terug te brengen naar 15 procent.

* Noot: overigens stelt de UU in de prestatieafspraken zelf dat de studieuitval in 2010 18 procent is, en het aandeel studieswitchers in 2010 7 procent. De cijfers die ten grondslag liggen aan bijgaande grafiek zijn afkomstig van de VSNU.

Facebook Twitter Whatsapp Mail