Meisjes studeren veel sneller af dan jongens

Body: 

Meisjes ronden in gemiddeld 71 maanden (bijna 6 jaar) hun universitaire studie (bachelor + master) af. Jongens doen er  gemiddeld 10 maanden langer over.

Meisjes doen er gemiddeld 71 maanden (bijna 6 jaar) over om hun universitaire studie (bachelor + master) af te ronden. Dat is 10 maanden korter dan jongens.

Niet alleen aan de Universiteit Utrecht, maar in heel Nederland studeren meisjes in het wetenschappelijk onderwijs sneller af . Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het collegejaar 2010-2011 haalden 9623 meiden hun mastertitel. Zij deden er gemiddeld 71 maanden over om master te worden (bachelormaanden meegerekend). 8044 jongens haalden hun masterbul, maar zij hadden daar 81 maanden voor nodig.

Het grootste deel van de achterstand lopen de jongens op in de bachelorfase. De jongens doen gemiddeld 58 maanden over de bachelor, meisjes 49 maanden. Een verschil van 9 maanden, dat in de masterfase dus niet veel groter wordt.

Ook een interessant gegeven: als de langstudeerboete al zou gelden voor deze groep afgestudeerden uit 2010-2011, dan zouden er behoorlijk wat studenten voor de bijl gaan. Studenten krijgen nu 48 maanden (3 jaar + uitloopjaar) om boeteloos hun bachelor af te ronden. Onder de afgestudeerde jongens van 2010-2011 (gemiddeld 58 maanden) zou het een slagveld zijn als de boete toen al zou gelden.

* Noot: bovenstaande cijfers betreffen alleen voltijdstudenten met vwo als vooropleiding. Stapelaars uit het hbo zijn niet meegerekend.  

Facebook Twitter Whatsapp Mail