Jongens slachtoffer van invoering bindend studieadvies

Body: 

Na de invoer van het bindend studieadvies is de uitval onder mannelijke eerstejaars sterk gegroeid. Bij meisjes is die daling niet zichtbaar.

Na de invoer van het bindend studieadvies is de uitval onder mannelijke eerstejaars sterk gegroeid. Bij meisjes is die daling niet zichtbaar.

Het percentage studenten dat zich na het eerste jaar opnieuw inschrijft aan de UU, de zogeheten herinschrijvers, is de laatste tien jaar gedaald. Dat komt door de mannelijke studenten, die het steeds vaker binnen één jaar voor gezien houden aan de universiteit. Het percentage herinschrijvers onder de vrouwen blijft redelijk stabiel.

De daling van het percentage herinschrijvers start in 2004, het jaar dat de opleidingen Rechten en Psychologie het bindend studieadvies (BSA) invoeren: studenten die aan het eind van het eerste studiejaar niet voldoende studiepunten (ECTS) halen moeten hun opleiding staken. 

Na 2004 voerden andere Utrechtse opleidingen het BSA in. In 2009 was Geneeskunde de laatste opleiding die de studiepuntennorm introduceerde. Sinds dit jaar is de BSA-norm bij alle opleiding verhoogd naar 45 ECTS.

Facebook Twitter Whatsapp Mail