China investeert steeds meer in kennis

De uitgaven aan onderzoek en innovatie in China nemen enorm toe. Toch besteedt China relatief minder aan kennisontwikkeling dan de VS. De vraag is: hoelang nog? DUB begint deze week een China-blog.

In het economische crisisjaar 2008-2009 gaf China 28 procent meer uit aan kennisontwikkeling dan een jaar eerder. In het decennium daarvoor was er ook al sprake van zo´n 20 procent groei per jaar. Dat blijkt uit de Science and Engineering Indicators 2012 van de Amerikaanse National Science Foundation.

De cijfers laten zien dat het in de westerse landen in 2008-2009 lastig was te investeren in kennis. In de VS was er zelfs sprake van een kleine daling van de beschikbare middelen.

Andere cijfers van de NSF laten zien dat het deel van het nationale inkomen dat China aan kennisinnovatie besteedde tussen 1996 en 2009 verdrievoudigde van 0.6 naar 1.7 procent. Daarmee loopt China nog steeds achter bij westerse landen. In Europa ligt dat percentage op 1.9 procent, in de Verenigde Staten op 2.9 procent. China heeft aangegeven voor 2020 op 2.5 procent te mikken.

De data geven nog maar eens het enorme potentieel aan van China als het gaat om groei van de Chinese wetenschap en innovatieve bedrijvigheid. DUB start deze week met een China-blog met bijdragen van studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Zij beschrijven vanuit hun eigen ervaringen of expertise wat de enorme Chinese opkomst als kennisreus betekent voor de Nederlandse wetenschappelijke wereld.

Advertentie