Aantal studenten groeit sterk

Body: 

Het aantal studenten dat is ingeschreven bij een hogeschool of universiteit is met bijna 14 procent gestegen sinds 2007.

Het aantal studenten dat is ingeschreven bij een hogeschool of universiteit is met bijna 14 procent gestegen sinds 2007.

Meer contacturen, een betere verhouding tussen het aantal studenten en docenten, kleinere onderwijsgroepen: dat zijn de ambities van het huidige (demissionaire) kabinet. Het is de vraag hoe haalbaar dat is binnen de huidige budgetten. Want tegelijkertijd stijgt het aantal studenten dat staat ingeschreven bij een hbo- of wo-instellingen jaar op jaar, zoals onderstaande grafiek laat zien. 

Bron: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), kerncijfers 2007-2011 (pagina 11)

Facebook Twitter Whatsapp Mail