Studenten kritisch over sportfaciliteiten UU

Studenten waarderen de keuzeruimte binnen de opleidingen van de UU. Minder waardering is er voor studentenhuisvesting en de sportfaciliteiten, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2012.

Wat is top en flop aan de Universiteit Utrecht? Voor deze grafiek keken we naar de oordelen die het meest afwijken van het landelijke gemiddelde, zowel in positieve als negatieve zin.

"De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen" blijkt het sterkste punt van de Universiteit Utrecht. UU-studenten gaven deze eigenschap een 3,59 (op de schaal van 1 tot 5), landelijk is dat gemiddeld een 3,31.

Ook op het punt "Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties" scoort de Universiteit Utrecht (UU: 3,02, NL: 2,81) goed. Vorig jaar noteerde de UU op dit punt nog een 2,84. De oordelen van studenten over cursussen worden sinds 2011 naar studenten teruggekoppeld. Sommige docenten mogen dit bezwaarlijk vinden, studenten stellen dit kennelijk op prijs.

Utrechtse studenten zijn - afgezet tegen het landelijke gemiddelde - behoorlijk kritisch over de studentenhuisvesting in Utrecht. Er zijn te weinig kamers en de huurprijzen zijn ook nog eens te hoog. In de universiteitsraadnota over de enquêteresultaten (pdf) belooft het universiteitsbestuur de studentenoordelen over huisvesting te bespreken met de SSH.

Utrechtse studenten zijn uitgesproken negatief over de sportfaciliteiten. Het landelijk gemiddelde ligt meer dan een halve punt hoger, zoals te zien is in de tabel. Aardwetenschappenstudent Geert Franken schreef onlangs op DUB dat sportcentrum Olympos veel duurder is dan andere universitaire sportcentra.

Advertentie