China levert meeste bèta's

Body: 

Als het om China gaat, lijkt alles tegenwoordig indrukwekkend. Ook het aantal studenten dat jaarlijks een bachelor afrondt in een bètavak heeft de overtreffende trap bereikt. En dan zijn dit nog de getallen van 2008.

Als het om China gaat, lijkt alles tegenwoordig indrukwekkend. Ook het aantal studenten dat jaarlijks een bachelor afrondt in een bètavak heeft de overtreffende trap bereikt. En dan zijn dit nog de getallen van 2008.

Volgens OESO-data die zijn opgenomen in de Science and Engineering Indicators 2012 behaalden in 2008 bijna 300.000 Chinezen een bachelordiploma Natuurkunde, Biologie, Milieukunde, Landbouwkunde, Wiskunde of Informatica. Dat is bijna zes keer zo veel als tien jaar eerder. In 1998 ging het nog om minder dan 57.000 studenten.

In de VS studeerden in 2008 bijna 178.000 studenten af in één van de genoemde bètavakken. Tien jaar eerder waren dat er 33.000 minder. Ergens tussen 2004 en 2005 haalden de Chinezen de Verenigde Staten in. De Duitsers leverden in 2008 bijna 54.000 bèta-gediplomeerden af, bijna twee keer zo veel als in 1998.

Overigens worden de Chinese cijfers nog veel imposanter als gekeken wordt naar het aantal afgestudeerden in technische bacheloropleidingen. In 2008 studeerden meer dan 700.000 ingenieurs af op bachelorniveau in het Chinese hoger onderwijs. Japan staat in die ranglijst op grote afstand op een tweede plaats (95.000) en Zuid-Korea op een derde (77.000). De VS blijft daar met bijna 70.000 technici bij achter.

Facebook Twitter Whatsapp Mail