Utrecht heeft nog geen topcampus

Body: 

Utrecht Science Park sterk in ontwikkeling. Maar het is nog geen campus van de hoogste categorie, staat in een recente inventarisatie.

Met 50.000 studenten, 20.000 medewerkers en een groeiend aantal bedrijven is Utrecht Science Park sterk in ontwikkeling. Maar het is nog geen campus van de hoogste categorie, staat in een recente inventarisatie.

De cijfers van Utrecht Science Park zijn indrukwekkend. Het aantal studenten en werknemers dat dagelijks van en naar De Uithof reist is immens. Het aantal bedrijven dat zich vestigt, groeit ieder jaar.

Toch is het niet voldoende om tot de meest volwassen campussen van Nederland gerekend te worden. In een inventarisatie van Buck Consultants International in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat Utrecht Science Park genoemd als een campus in de "groeifase".

Twente, Wageningen, Leiden, Delft, Amsterdam en Eindhoven hebben volgens het rapport wel een "volwassen campus". Op die campussen is het aantal gevestigde bedrijven en spinoffs, en daarmee de werkgelegenheid voor kenniswerkers, groter. 

Bij het ranken van campussen kijkt Buck Consultants in hoeverre de aanwezige instellingen (universiteiten, onderzoeksinstituten, ziekenhuizen) in samenwerking met bedrijven onderzoek en ontwikkeling (r&d) uitvoeren. Ook moet er sprake zijn van open innovatie - uitwisseling van ideeën, mensen of patenten.

Bronnen cijfers in grafiek: SSH (studentenkamers), Utrechtsciencepark.nl/UtrechtInc (bedrijvigheid), Utrechtsciencepark.nl (bezoekers), gemeente Utrecht (vervoer).

Facebook Twitter Whatsapp Mail