Best gelezen artikel op DUB: opinie over stufi

Body: 

Historicus Rutger Bregman schreef in 2012 het best gelezen artikel op DUB. Hij opperde in een opinieartikel een radicaal plan om de studiefinanciering te hervormen.

Historicus Rutger Bregman schreef in 2012 het best gelezen artikel op DUB. Hij opperde in een opinieartikel een radicaal plan om de studiefinanciering te hervormen.

Bregmans opinie is inmiddels achterhaald door de actualiteit, maar is daardoor niet minder origineel. In plaats van het afschaffen van de stufi voor masterstudenten, zoals toen het plan was, stelde hij voor om de stufi voor eerstejaars te schrappen, en juist te behouden voor masterstudenten. Zo creëer je een systeem, schrijft Bregman, “waarbij capaciteiten en inzet worden beloond”.

Andere artikelen die goed scoorden: 'Vrijpartijen en huisfeesten in IBB-boek', veel afleveringen van de klikstrip 3hoog, de reactie van sociaal psycholoog Wolfgang Stroebe op het rapport-Stapel en het treurige nieuws van de driedubbele zelfmoord in de studentenflat aan de Cambridgelaan. Al deze artikelen hadden tussen de 5.000 en 10.000 pageviews (bron: Google Analytics).

Vanaf de lancering van de nieuwe site (29 februari) tot moment van schrijven had DUB ruim 1,7 miljoen pageviews en 350.000 unieke bezoekers. Cijfers over het hele jaar 2012 hebben we niet compleet, omdat DUB voor de introductie van de nieuwe site een ander meetsysteem gebruikte.

Sinds de introductie van de nieuwe DUB-site ligt het aantal maandelijkse unieke bezoekers gemiddeld tussen de 40.000 en 45.000 per maand. De laatste maanden van 2012 is dat sterk toegenomen. In oktober kwamen 60.000 unieke bezoekers naar DUB, in november een kleine 55.000.

DUB publiceerde dit jaar circa 2000 artikelen (bijdragen op de Podium-pagina niet meegerekend). De redactie maakte dit jaar - als vanouds - ook een papieren uitgave. Het themanummer over studiemotivatie verscheen in september in een oplage van 18.000.

Facebook Twitter Whatsapp Mail