Utrechtse onderzoekers publiceren ieder jaar meer

Body: 

De afgelopen jaren zijn Utrechtse onderzoekers meer gaan publiceren. In 2011 produceerde de UU 7892 wetenschappelijke publicaties.

De afgelopen jaren zijn Utrechtse onderzoekers meer gaan publiceren. In 2011 produceerde de UU 7892 wetenschappelijke publicaties.

De faculteiten Bètawetenschappen (1837 publicaties) en Geneeskunde (2496) publiceerden het meeste in 2011. Dat blijkt uit eigen cijfers van de Universiteit Utrecht.

De universiteit telt ieder jaar aan hoeveel publicaties het eigen personeel heeft meegewerkt. In bovenstaande cijfers zijn niet alleen artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook congresbijdragen en voor de wetenschap bedoelde boeken meegenomen. Dissertaties en artikelen in vakbladen en andere media tellen niet mee.

Kan je op basis van deze statistiek concluderen dat er sprake is een toenemende nadruk op kwantiteit, en niet op kwaliteit van artikelen, zoals regelmatig verzucht wordt? Dat is moeilijk te zeggen. Het kan er ook op duiden dat wetenschappers elkaar steeds vaker noemen als co-auteur. Dat zou zorgen voor een zeker publicatie-inflatie, omdat een bijdrage van een co-auteur in deze registratie net zo veel meetelt als de bijdrage van een eerste auteur. (n.b. behalve als de onderzoekers bij dezelfde faculteit werken, dan wordt de publicatie niet dubbel geteld) 

In zijn nieuwjaarsspeech riep rector Bert van de Zwaan op tot slow science, doelend op het enorm grote aantal artikelen dat er in de wetenschap wordt gepubliceerd. “Het is essentieel dat we ons realiseren dat het niet gaat om steeds meer publicaties, maar om steeds betere.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail