Veel studenten hebben moeite met academisch Engels

Een kleine 13 procent van de Utrechtse bachelorstudenten vindt zijn of haar Engelse schrijfvaardigheden ontoereikend om een opleiding aan de UU te volgen.

Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die is uitgevoerd door Stichting OER en is ingevuld door 914 bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht. Bijna 13 procent antwoordt 'helemaal oneens' of 'oneens' op de vraag of hun schrijfvaardigheid toereikend is voor de opleiding die ze volgen.

Engels spreken vinden de studenten iets makkelijker. Circa 11 procent van de studenten noemt die vaardigheid ontoereikend voor het volgen van de opleiding. Naar Engels luisteren en Engels lezen wordt aanzienlijk makkelijker gevonden. Iets meer dan 2 procent heeft hier moeite mee. 

"Ik ben wel geschrokken van deze cijfers", zegt Dasja Broer van Stichting OER. "Ruwweg één op de tien studenten geeft aan moeite te hebben met Engels. Dat vind ik best veel. Het is problematisch omdat veel studenten niet weten wat ze ermee aanmoeten."

Een meerderheid (61 procent) vindt dat studenten onvoldoende begeleid worden bij de ontwikkeling van hun Engelse vaardigheden. Maar gek genoeg is ook een meerderheid van 55 procent tegen meer verplichte training Engels binnen de opleiding. 

Het rapport van OER gaat over vele facetten van Engelstalig onderwijs. Studenten zijn redelijk tevreden over de kwaliteit van het Engels van UU-docenten, blijkt uit de resultaten. Met de stelling 'De niet-Engelse docent heeft voldoende Engelse vaardigheden om de cursusstof op mij over te brengen’ is 55 procent het ‘eens’ of ‘helemaal eens’. Slechts een minderheid (17 procent) vindt de Engelse vaardigheden van docenten onvoldoende.

De totale verengelsing van het hoger onderwijs, zoals eind jaren '80 werd geopperd door de toenmalige onderwijsminister, dat zien studenten van nu niet zitten. Bijna 76 procent van de studenten vindt het belangrijk dat hoger onderwijs in het Nederlands gevolgd kan worden. 

Aan de UU zijn 4 van de 45 bacheloropleidingen en 81 van de 169 masterprogramma’s volledig in het Engels. Bij Nederlandstalige opleidingen krijgen studenten regelmatig Engelstalige literatuur en colleges. Ook wordt bij veel opleidingen van studenten verwacht dat ze essays en hun thesis in het Engels schrijven. 

Volgens Stiching OER is het belangrijk dat de student bij zijn inschrijving op de hoogte is van de hoeveelheid Engels die in de bacheloropleiding gebruikt wordt. OER adviseert de UU daarom om dit bijvoorbeeld in de matchingprocedure duidelijk te communiceren.

Bovendien pleit OER ervoor de Engelse taalvaardigheden van de niet-Engelse docent steekproefsgewijs te laten evalueren door studenten. Tot slot beveelt OER aan om de mogelijkheden voor het verbeteren van Engelse vaardigheden in training buiten de opleiding, bijvoorbeeld bij taalinstituut Babel, beter bekend en beschikbaar te maken.

Het gehele rapport van OER is hier te lezen. Een samenvatting van het rapport staat hier. Stichting OER is een onafhankelijke, volledig door studenten gerunde organisatie die onderzoek doet naar de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht.

Advertentie