Hoe hoger de functie, hoe minder vrouwen

Onder UU-promovendi zijn vrouwen in de meerderheid, maar hoger in de wetenschappelijke boom maken mannen nog steeds de dienst uit.

De man-vrouwverhouding onder het wetenschappelijke personeel van de UU heeft de vorm van een schaar. Naarmate de wetenschappelijke carrière vordert, neemt het aandeel vrouwen af. Dat blijkt uit de personeelscijfers die universiteitenvereniging VSNU verzamelt (peildatum 31 december 2011). 

Niet alleen aan de Universiteit Utrecht, maar in heel academisch Nederland is het aantal vrouwen in topfuncties laag. Er komen steeds meer vrouwelijke hoogleraren, maar in huidige tempo duurt het tot 2060 voordat evenveel vrouwen als mannen een leerstoel bezetten.

De faculteit Geowetenschappen stelde het afgelopen half jaar vier vrouwelijke hoogleraren aan. De faculteit had relatief weinig vrouwelijke profs in dienst, en creëerde een aantal leerstoelen voor vrouwen.

Advertentie