Voor elke hoogleraar zijn er 3,3 promovendi

De Universiteit Utrecht telt ruim 5000 voltijdbanen (fte). Iets meer dan de helft van het personeel is bezig met onderzoek en/of onderwijs.

De cijfers zijn afkomstig van universiteitsvereniging VSNU, die de personeelsgegevens van universiteit in een centrale database verzamelt.

Peildatum van de cijfers is 31 december 2011. Studentassistenten worden niet geteld in de database van de VSNU. 

Advertentie