Unitas: veel studenten van de universiteit, weinig van de hogeschool

Body: 

Wat is de verhouding tussen UU- en HU-studenten bij de grote Utrechtse studentenverenigingen? Bij Unitas zijn UU-studenten sterk in de meerderheid, bij USC en UVSV studeren relatief veel leden aan de HU.

Wat is de verhouding tussen UU- en HU-studenten bij de grote Utrechtse studentenverenigingen? Bij Unitas zijn UU-studenten sterk in de meerderheid, bij USC en UVSV studeren relatief veel leden aan de HU.

De cijfers komen uit een recente nota (pdf) over de verdeling van de bestuursbeurzen. De grafiek laat alleen de verhouding tussen UU en HU zien. Verenigingen hebben ook leden die aan een andere onderwijsinstelling studeren. Die cijfers zijn buiten beschouwing gelaten in deze grafiek. 

Van de UU en de HU moet minimaal 80 procent van de verenigingsleden in Utrecht studeren. Het USC heeft relatief veel studenten "van buiten", en riskeert daarom de bestuursbeurzen te verliezen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail