Jongens lenen meer bij DUO dan meisjes

Body: 

361 euro per maand. Dat is het gemiddelde bedrag dat bijgeleend wordt door mannelijke wo-studenten die bovenop hun studiefinanciering lenen bij DUO.

Een slordige 361 euro per maand. Dat is het gemiddelde bedrag dat bijgeleend wordt door mannelijke wo-studenten die bovenop hun studiefinanciering lenen bij DUO.

Dat is 25 euro per maand meer dan het gemiddelde bedrag dat vrouwelijke wo-studenten bijlenen. De bedragen staan in een rapport van onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW. 

Let wel, de bedragen zijn een gemiddelde van de studenten in de nominale fase (die dus ook studiefinanciering ontvangen). Het gaat om studenten die structureel elke maand lenen. Uit de cijfers is niet duidelijk of jongens vaker incidenteel lenen dan meisjes.

De in de grafiek getoonde bedragen zijn de gemiddelden van wo-studenten die lenen. Bij hbo'ers is er ook een verschil (21 euro) tussen het bedrag dat jongens en meisjes lenen.

Een ander opmerkelijk verschil. In het wo lenen allochtonen (405 euro per maand) fors meer dan autochtone studenten (343 euro per maand). Ook lenen studenten uit hogere sociale milieus (356 euro per maand) meer dan studenten uit lagere sociale milieus (346 euro per maand).

In de leenfase (geen stufi meer) zijn er geen opvallende verschillen tussen de typen studenten. Het gemiddelde leenbedrag is wel hoger: 523 euro per maand in het wo. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail